Allmänt

På denna sida har vi diverse uppgifter och information.

Avstängningskran för vatten

Avstängningskranen för vattnet kan i vissa lägenheter sitta bakom en fastskruvad väggskiva bakom kylskåpet eller frysen. I de större lägenheterna finns även en kran bakom en lucka väl synlig i ett av badrummen. Detta kan vara bra att känna till om olyckan är framme.

Persienner/mörkläggningsgardiner

För att undvika problem med fönstren när persienner/mörkläggningsgardiner monteras gäller följande:

  • Frihängande persienner
    Undvik att använda mörka persienner/mörkläggningsgardiner. Detta kan ge upphov till hög värme, vilket kan leda till att glaset spricker. Monteras mörka persienner/mörkläggningsgardiner var noga med att det finns ordentligt utrymme (minst 50 mm) mellan persienn/mörkläggningsgardin och glaset. Persiennen/mörkläggningsgardinen ska alltid vara helt nersläppt eller helt uppdragen. Är persiennen/mörkläggningsgardinen nersläppt en bit, och solen ligger på, kan glaset spricka p g a de stora temperaturskillnader som kan uppkomma på glaset.
  • Mellanglaspersienner
    Använd aldrig mörka persienner som mellanglaspersienn. Detta kan ge upphov till hög värme, vilket kan leda till att glaset spricker eller att ingående delar i fönstret kan förstöras. Persiennen ska alltid vara helt nersläppt eller helt uppdragen. Är persiennen/mörkläggningsgardinen nersläppt en bit, och solen ligger på, kan glaset spricka p.g.a de stora temperaturskillnader som kan uppkomma på glaset.

Inglasning av balkong

Alla bostadsrättsinnehavare som är intresserade av att glasa in sin balkong ansvarar själva för det. Inglasningen måste följa samma regler och estetiska utformning som befintlig inglasning. Just nu har vi ett generellt bygglov för hela fastigheten som gäller till 2020.

Elmätaravläsning

Elmätare för lägenheterna finns i ett skåp på varje våningsplan. Ni som vill kontrollera elförbrukningen kan vända er till någon i styrelsen som har nyckel till elskåpen.

Garantitid för vitvaror

Garantitiden för vitvaror från Siemens som var installerade vid byggnationen löpte ut den 31 januari 2011.

Vad är mitt ansvar och vad är föreningens?

I stadgarna och ordningsreglerna anges vad lägenhetsinnehavaren ansvarar för och vad föreningen ansvarar för när det gäller reparationer, underhåll och nyanskaffningar.

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring med ett s.k. generellt bostadsrättstillägg hos Moderna Försäkringar. Det innebär att medlemmarna inte behöver teckna ett separat bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Däremot bör förstås varje medlem ha en hemförsäkring.

Energideklaration och Radon

Fastigheten och dess bostäder är energideklarerad. Godkänd Radon. Se anslag i entrén på plan 3 eller läs den här

Nycklar

Till lägenheten ingår 3 bostadsnycklar som även går till de allmänna utrymmena såsom entrédörrar, garage, postfack och källare. Vid extrabeställningar av nycklar skall kontakt tas med Bergs lås. Gångavstånd till Rågsveds centrum, Rågsvedsslingan 10. Medtag hyresavi eller bevis på innehav av lägenheten och legitimation.

Kontakt till Bergs lås hittar du här