Allmänt

På denna sida har vi diverse uppgifter och information som är bra att ha.

Avstängningskran för vatten

Avstängningskranen för vattnet kan i vissa lägenheter sitta bakom en fastskruvad väggskiva bakom kylskåpet eller frysen. I de större lägenheterna finns även en kran bakom en lucka väl synlig i ett av badrummen. Detta kan vara bra att känna till om olyckan är framme.

Inglasning av balkong

Alla bostadsrättsinnehavare som är intresserade av att glasa in sin balkong ansvarar själva för det. Inglasningen måste följa samma regler och estetiska utformning som befintlig inglasning. Just nu har vi ett generellt bygglov för hela fastigheten som gäller till 2020.

Vad är mitt ansvar och vad är föreningens?

I stadgarna och ordningsreglerna anges vad lägenhetsinnehavaren ansvarar för och vad föreningen ansvarar för när det gäller reparationer, underhåll och nyanskaffningar.

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring med ett s.k. generellt bostadsrättstillägg hos Söderberg & Partners. Det innebär att medlemmarna inte behöver teckna ett separat bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Däremot bör förstås varje medlem ha en hemförsäkring.

Energideklaration och Radon

Fastigheten och dess bostäder är energideklarerad. Godkänd Radon. Se anslag i entrén på plan 3 eller läs den här

Nycklar

Nycklar till lägenheten går även till de allmänna utrymmena såsom postfack och cykelförråd. Nyckel till källarförråd har bara den som hyr ett förråd.

Entrédörrarna är försedda med elektronisk öppning där man behöver en låsbricka för att öppna. Varje lägenhet är försedd med 3 brickor och önskar man fler så beställer man dem genom kontaktformuläret

Entrédörren på plan 3 är även försedd med porttelefon. Du öppnar dörren antingen att trycka # eller 5.

Vid extrabeställningar av bostadsnycklar ska kontakt tas med Bergs lås. Gångavstånd till Rågsveds centrum, Rågsvedsslingan 10. Medtag hyresavi eller bevis på innehav av lägenheten och legitimation.

Kontakt till Bergs lås hittar du här