Värme och Ventilation

Vart sjätte år ska ett hus med F-ventilation (fläktventilation där frånluftsflödena är fläkt-styrda) genomgå OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). På anslagstavlan i entrén sitter intyget ifrån den senast gjorda OVK.

Det är absolut förbjudet att manipulera ventilen i termostaterna eller ta bort termostaten på radiatorerna! Värmesystemet bygger på att alla lägenheter har justeras in på ett korrekt sätt och om termostaterna manipuleras/avlägsnas så havererar värmesystemet för alla lägenheter. Då kommer föreningen drabbas av onödigt höga driftskostnader då någon grads skillnad i rumstemperatur påverkar kostnaden för uppvärmning med ca 10 procent.

Vårt hus är välisolerat. Detta ger bra energihushållning men nackdelen är att huset bibehåller värmen under såväl vinter som sommartid. Ungefär halva året behövs därför ingen värme från radiatorerna utan lägenheterna värms då med internvärme från belysning, apparater, personvärme och solinstrålning genom fönster. Värmesystemet under vinterhalvåret bygger på att man i undercentralen ställer in systemet för att ge en önskad temperatur i lägenheterna.

De flesta fastighetsägare upplever att man har absolut mest klagomål i början av vintersäsongen. Detta beror oftast på att den upplevda temperaturen inte är tillräcklig, trots att den uppmätta temperaturen faktiskt håller en rimlig nivå. Under sommaren och den varma årstiden laddas byggnaden med fukt eftersom varm luft kan bära mer vatten.

När inomhustemperaturen börjar falla till normal nivå, och det krävs ett litet värmetillskott, vänds fukttransporten och därför upplever man ofta inomhusklimatet som rått under denna period. Man märker även att det tar lång tid innan handduken torkar i badrummet.

I lägenheterna vill man också känna värme på radiatorerna, vilket man normalt inte gör förrän yttemperaturen på radiatorerna överstiger 32-33°C. I början av värmesäsongen överstiger sällan framledningstemperaturen denna temperatur, vilket gör att radiatorn kan upplevas som iskall och man kan tro att värmesystemet inte ens är igång. Men det är det!

Styrelsen har beslutat att önskad temperatur ska vara 21 grader på dagtid. När värmesystemet är injusterat ska temperaturen vara 21 grader vid ca 1 meters höjd mitt i rummet då termostaterna står på max. När värmesystemet är injusterat kan ni således inte genom radiatorerna kunna få varmare än 21 grader. Om ni önskar varmare får ni komplettera med egna elelement.

Termostaterna används endast om ni vill sänka värmen i er lägenhet. Termostaterna är väldigt känsliga så även en lite ändring kan medför att radiatorn helt slår av. För att hitta önskad temperatur får ni således göra väldigt små ändringar.

Ett vanligt förekommande problem är att gardiner eller stora möbler i nära anslutning till radiatorerna gör att lufttemperaturen vid termostaten blir missvisande. Om t.ex en gardin hänger för termostaten kan radiatorn slår ifrån på grund av att luften bakom gardinen är 21 grad trots att lufttemperaturen i övrigt är lägre. De rör vi har i våra lägenheter värms också upp på vintern vilket i många fall höjer temperaturen bakom gardiner mm.

Om ni tycker att lägenheten är kall ber vi er också tänka på var ni mäter temperaturen. Det är lufttemperaturen som ska vara 21 grader på 1 meters höjd i mitten av rummet (golvtemperaturen kan vara lägre).

Vårt ventilationssystem (se nedan) kan även orsaka vissa problem med kall luft i anslutning till tilluftsdon. Ventilationen i husen fungerar på så sätt att en frånluftsfläkt suger ut luften från badrum och wc via don och från köket via spiskåpan. Ersättningsluft tas in via tilluftsdon i sov- och vardagsrum bakom elementen (i några lägenheter sitter tilluftsdon i fönstren). Nackdelen med detta system är att luften kan kännas kall i nära anslutning till tilluftsdonen under perioder när det inte finns något värmebehov i lägenheterna trots att utetemperaturen är låg. Tanken är att radiatorerna ska värma luften som tillförs lägenheterna men om radiatorerna inte slår till på grund av att temperaturen i lägenheten är 21 grader så förstår vi om många uppfattar att det drar kallt (även om ni stängt spjället under luftdonet). Det finns tyvärr inget mer att göra åt detta problem.

Täpper ni igen inluftsdonen så kommer det bara resultera att det drar genom fönstren. Frånluftsfläkten gör att det hela tiden måste komma in luft i lägenheterna. Som nämnts ovan är våra hus välisolerade och de bibehåller värmen väl. Detta medför dock att det t ex vid soligt väder periodvis kan bli väldigt varmt inomhus, särskilt under sommarmånaderna. Förutom vädring kan man dämpa övertemperatur med hjälp av t ex persienner.

Välj rätt fläkt. Ett vanligt problem är att någon monterat en spisfläkt (med motor) där det tidigare satt en spiskåpa (utan motor). Troligen kommer det att lukta os i badrummet. I värsta fall får grannarna in ditt matos.

Stäng inte. Det är inte ovanligt att fönsterventiler (som också kallas spaltventil, karmventil eller springventil) stängs för att man upplever drag. Men effekten blir ofta den motsatta. Luften ska in i alla fall och man får ”tjyvdrag” lite här och var.

Hindra inte värmen. En soffa eller ett bord framför ett element hindrar effektivt den varma luften från att stiga uppåt. Istället får kall luft fritt fram att rasa ner från fönstret. Dragigt och kallt.

Låt luften cirkulera. Innerdörrar ska inte vara helt täta så att luften kan cirkulera. Luften ska komma in i vardags- och sovrum och sugas ut på toaletten och i köket.

Ett enkelt test för att kolla funktionen! Håll en bit toapapper mot frånluftsventilen i kök eller badrum. Fastnar pappret är suget okej.

Rengör ofta. Skruva inte själv på ventilens inställningsläge. Då ändras hela balansen. Överlåt det jobbet till en fackman. Men rengör både ventil i badrum och filter i spiskåpa.