Parkering

Föreningen äger 44 parkeringsplatser utomhus varav 8 är anpassade för elbilar. 

Det finns inga besöksparkeringar.

Storleken på p-platserna är i enlighet med standard och kan upplevas trånga varför det är absolut nödvändigt att hålla sig inom sin egen parkeringsruta.

Regler för uthyrning och kölista

  • Föreningen hyr endast ut p-platser till medlemmar.
  • Om man tackar nej när man blir erbjuden en plats så tas man bort från kölistan.
  • Parkeringsplats är endast avsedd för registrerade personbilar – ej transportbil, lastbil, husbil, husvagn, släp eller dylikt.
  • P-platsen får inte hyras ut i andra hand.
  • Det finns inget tak för antalet p-platser man får hyra. Men om det uppstår köbildning så måste den som hyr fler p-platser lämna ifrån sig en plats.
P-plats Antal Typ Avgift/mån  
1 – 20 20 Utan elstolpe 125  
21 – 44 24 Med elstolpe 180  
    Laddplats för elbil 350 exkl el samt faktureringskostnader