Parkering

Föreningen äger 44 parkeringsplatser utomhus varav två handikapplatser på Rågsvedsvägen. Dessutom finns två handikapplatser på Skebokvarnsvägen. Det finns inga besöksparkeringar.

Storleken på p-platserna är i minsta laget varför det är absolut nödvändigt att hålla sig inom sin egen parkeringsruta för att grannen ska kunna parkera utan besvär.

Kontaktperson är Lage Hellberg på plan 15.

Regler för uthyrning och kölista
  • Endast person på lägenhetskontrakt kan ställa sig på kölistan och hyra parkering.
  • Om man tackar nej när man blir erbjuden en plats så tas man bort från listan.
  • Parkeringsplats är endast avsedd för registrerade personbilar – ej transportbil, lastbil, husbil, husvagn, släp och dylikt.
  • Platsen får ej hyras ut i andra hand.
  • Det finns inget tak för antalet p-platser man får hyra. Men om det uppstår köbildning så blir den som hyr fler p-platser av med någon.

Handikappanpassade platser

I första hand hyrs handikappanpassade platser ut till personer med behov av handikappanpassad parkeringsplats. Om en handikappanpassad plats blir ledig och det inte finns någon person med behov av handikappanpassad parkeringsplats i kö hyrs platsen ut till första personen på den ordinarie kölistan med tillägg i hyresavtalet att föreningen äger rätt att säga upp parkeringsplatsen om person med behov av handikappanpassad parkeringsplats efterfrågar handikappanpassad plats. Person som hyr plats med detta tillägg behåller dock sin plats i kön och när ordinarie parkeringsplats finns tillgänglig så ska den få erbjudande om att byta till den lediga platsen.

P-plats Antal Typ Avgit/mån  
1 – 20 20 Heltid utan stolpe 100  
21 – 44 24 Heltid med elstolpe 150  
45 – 46 2 Handikapp
Skebokvarnsvägen
150