Parkering

Föreningen äger 44 parkeringsplatser utomhus varav 8 är anpassade för elbilar. Dessutom finns två handikapplatser på Skebokvarnsvägen.

Det finns inga besöksparkeringar.

Storleken på p-platserna är i enlighet med standard och kan upplevas trånga varför det är absolut nödvändigt att hålla sig inom sin egen parkeringsruta.

Regler för uthyrning och kölista

  • Föreningen hyr endast ut p-platser till medlemmar.
  • Om man tackar nej när man blir erbjuden en plats så tas man bort från kölistan.
  • Parkeringsplats är endast avsedd för registrerade personbilar – ej transportbil, lastbil, husbil, husvagn, släp eller dylikt.
  • P-platsen får inte hyras ut i andra hand.
  • Det finns inget tak för antalet p-platser man får hyra. Men om det uppstår köbildning så måste den som hyr fler p-platser lämna ifrån sig en plats.

Handikappanpassade platser

  • I första hand hyrs handikappanpassade platser ut till personer med behov av sådan.
  • Om en handikappanpassad plats blir ledig och det inte finns någon med behov av sådan plats så hyrs den ut till första personen på den ordinarie kölistan med tillägg i hyresavtalet. Föreningen äger rätt att säga upp parkeringsplatsen om efterfrågan finns av rörelsehindrad.
  • Den som hyr plats med detta tillägg behåller dock sin plats i kön och när ordinarie parkeringsplats finns tillgänglig så ska den få erbjudande om att byta till den lediga platsen.
P-plats Antal Typ Avgit/mån  
1 – 20 20 Utan elstolpe 100  
21 – 44 24 Med elstolpe 150  
  2 Handikapp
(Skebokvarnsvägen)
150