Styrelsen

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen använd kontaktformuläret eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda på entréplanet. Det går också bra att ringa på dörren hos någon av styrelsemedlemmarna.

Funktion Namn Lägenhetsnummer
Ordförande Niklas Björklund 154
Kassör Lage Hellberg 153
Sekreterare Marianne Hernodh 41
Suppleant Rebecca Thorsen 45
Suppleant Kalle Mellberg 121
Suppleant Edvin Eriksson 152