Sopor

En viktig faktor för trivsel och ekonomi är hur föreningens sophantering är organiserad och hur den sköts av medlemmarna. Föreningen har inget utrymme eller rum för grovsopor. De får var och en lämna på återvinningscentral. Den närmaste ÅVC ligger nära i Högdalens industriområde.

http://www.stockholmvatten.se/avc

I samband med städdagen på våren brukar föreningen ställa upp en container. I denna container får dock inte kastas elektronikskrot, målarfärg eller annat miljöfarligt avfall, batterier, bildäck mm.

Det är absolut förbjudet att slänga grovsopor/elektronik/miljöfarligt avfall i våra soprum. Det kostar föreningen tusentals kronor varje år att forsla bort i extra avgifter.

Hushållsavfall i det fristående soprummet och resten sorterar vi olika plastkärl i återvinningsrummet för att kapa kostnader och agera miljömedvetet. Återvinningsrummet är dörren till vänster om entrén.

  1. Hushållsavfall i soprummet
  2. Färgat glas
  3. Ofärgat glas
  4. Kartong från förpackningar. Komprimera – vik ihop – kartongerna väl
  5. Plastförpackningar – tryck ihop förpackningarna
  6. Metallförpackningar
  7. Tidningar och annat papper – inte kartong
  8. Batterier och glödlampor

Det är viktigt att alla sorterar rätt och att vi alla trycker ihop plast och kartonger ordentligt. Detta både för att minimera transporter och kostnaden för hämtning av dessa fraktioner. Detta är allas vårt gemensamma ansvar – sorterar du fel får vi alla betala mer!

Återvinning är bra för miljön! Vi har dessutom en skyldighet som konsumenter enligt lagen att källsortera våra förpackningar och tidningar. Därtill har du redan betalat för återvinningen eftersom producenterna tar betalt för detta redan när du köper varan.

Schema över tömning av returkärl
Plast Måndag Varje vecka
Kartong Måndag Varje vecka
Tidningar Onsdag Varje vecka
Metall Måndag Jämna veckor
Färgat glas Måndag Udda veckor
Ofärgat glas Måndag Jämna veckor
Batteriholken   Vid behov

Exempel på miljöfarligt avfall som måste lämnas till den mobila miljöstationen eller ÅVC

Aerosolspray, hårspray och spraydeodorant.

Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.

Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.

Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.

Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.

Färg-, lack- och limrester samt nagellack.

Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.

Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.

Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.

Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.

Större batterier och bilbatterier.

Småelektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska leksaker, hushållsapparater och verktyg.