Ordningsregler

Att bo med bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap med alla som bor i fastigheten. Dessa ordningsregler ska underlätta för oss att skapa ett trivsamt, tryggt och säkert boende där alla känner ansvar, visar hänsyn och värnar om att frågor av gemensamt intresse ska fungera så bra som möjligt. Föreningens regler gäller inte bara för dig som är bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar, tillfälliga gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten omfattas. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Om ordningsreglerna inte följs uppmanar styrelsen den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det i allvarligare fall bli fråga om uppsägning av medlemskapet och medlemmens rätt att bo kvar. En sådan handläggning sker i enlighet med Bostadsrättslagen (1991:614) och föreningens stadgar.

Säkerhet i fastigheten

 1. I trappuppgången, förrådsgångar och övriga gemensamma utrymmen inkluderande utrymmet utanför lägenhetsdörrarna får inga privata tillhörigheter eller sopor placeras. Tänk på att trappuppgången är vår utrymningsväg vid en nödsituation. Lägg inte torkmatta utanför lägenhetsdörren. Den utgör brandfara och hinder för städning.
 2. Det är obligatoriskt med minst en brandvarnare i varje lägenhet. Medlemmen har ansvar att hålla brandvarnaren i funktion och att testa dess funktion regelbundet.
 3. För att förhindra att obehöriga kommer in i fastigheten ska dörrar i gemensamma utrymmen vara stängda och låsta. Vintertid går dörrarna trögt så se till att dörren går i lås efter passage. Vid behov kan man ställa upp portarna under kortare tid dagtid. Glöm inte stänga!
 4. Det är absolut förbjudet att beträda fastighetens tak.
 5. I källarförråd samt cykelförråden får man inte förvara brandfarliga eller explosiva föremål såsom bränsletankar, gasolflaskor eller mc/mopeder m.m.
 6. Raketer och andra typer av fyrverkerier får inte avfyras på fastighetens tomt.

Den egna lägenheten

 1. Lägenheten med tillhörande utrymmen ska vårdas väl och nyttjas med aktsamhet.
 2. Medlemmarna ska visa hänsyn och undvika störande ljud. Tänk på att golvet kan vara en grannes tak och att medlemmarna delar innerväggar. Sådan hänsyn gäller hela dygnet men är särskilt viktig på natten. Klockan 22-07 ska ljudnivån vara så låg att grannarna inte störs.
 3. Det är tillåtet att i lägenheten borra, hamra och spika i väggar och golv under följande tider: vardagar klockan 08.00-19.00, helgdagar klockan 10.00-16.00. Om man planerar att genomföra renoveringsarbeten som medför långvarig störning bör man anslå detta i porten minst 48 timmar i förväg. I anslaget ska man ange hur länge arbetet beräknas pågå samt kontaktuppgifter. 
 4. Informera grannar i god tid före fester eller andra aktiviteter som kan störa. Ett anslag i portentrén och hissen räcker.
 5. För andrahandsuthyrning gäller 7 kap 10-11 §§ i bostadsrättslagen. Observera att ansökan ska lämnas till styrelsen.
 6. Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.
 7. Utöver renovering av ytskikt får förändringar göras i lägenheten. Man får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror. Installation eller byte av tvätt- eller diskmaskin och ingrepp i alla fasta el- och vattenanslutningar måste göras av behörig fackman.
 8. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens godkännande – inklusive sådana åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan. Till exempel om man vill ändra rumsindelningen genom att ta ner en vägg eller bygga en ny, dra nya rör i kök och badrum eller glasa in balkongen. Arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.
 9. Det finns ett centralt ventilationssystem för hela huset. Ventilöppningar för frånluft finns på flera platser i lägenheten, bland annat i badrum/duschrum och i kök. Under vissa fönster finns ventiler för tilluft. Håll båda typer av ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. För tilluftventiler under fönster finns utbytesfilter på marknaden – se lägenhetspärm. Det är absolut förbjudet att installera kolfilterfläkt eller motorfläkt i köket eller ansluta någon form av motorfläkt till någon av lägenhetens ventilationskanaler eller att helt stänga eller täppa till någon frånluftskanal.

Övriga utrymmen

 1. Mattor, kläder eller dylikt får inte piskas på balkonger, på uteplats, i entréer, i trappor eller skakas från fönster.
 2. Blomlådor får endast sättas upp på insidan av balkongfronten. Låt inte jord och vatten falla ned på balkongerna under.
 3. Mata inte fåglar på balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till fastigheten.
 4. Yttre anordning som ansluts till lägenhet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.
 5. För montering av parabol krävs styrelsens tillstånd.
 6. Vid rökning på balkongen måste hänsyn tas till grannar som eventuellt kan störas av detta. Tänk på att röken kan tränga in till grannen via fönster och ventiler och att det är vanligt med allergi, astma och överkänslighet. Det är heller inte tillåtet att röka i de gemensamma utrymmen i huset.
 7. Grillning med kol på balkonger är av brandsäkerhetsskäl inte tillåten. El- och gasolgrill är tillåtet. Tänk på att rök och os kan skapa olägenheter för andra hyresgäster.
 8. Hushållssopor måste kastas i en av sopbehållarna i sophuset utanför entrén. Är den första behållaren full så använd den nästa längre in i sophuset. Lägg inga soppåsar på ett stängt lock eller fortsätt bygga på höjden om behållaren är full.
 9. Återvinningssopor skall placeras i uppmärkta kärl
  ○ Tidningar
  ○ Kartong
  ○ Plast
  ○ Metall
  ○ Färgat glas
  ○ Ofärgat glas
  ○ Batterier
  Inga föremål får placeras på golvet och inga föremål som inte finns uppräknade i ovanstående får placeras i återvinningsrummet.
 10. I barnvagnsutrymmet får inga andra föremål förvaras än barnvagnar.

Föreningens informationskanaler  

 1. Föreningens främsta informationsväg är webbsidan där du kan finna det mesta du behöver veta om föreningen samt även ladda hem dokument och blanketter för diverse ärenden.
 2. Föreningen har anslagstavla på entréplanet och där sätts särskilt viktig information upp.
 3. Skyltning och anslag på fastighetens väggar, i entréer, hissar, trappuppgångar eller anslagstavlor är inte tillåten, med undantag för bostadsrättinnehavares meddelanden, till exempel om att man ska renovera eller reparera lägenheten eller ha fest.

Gården

 1. För allas trevnad läggs skräp i papperskorgar eller soptunnor. Cigarettfimpar kastas inte ut genom fönster, balkonger eller på marken utanför fastigheten. För trevnadens skull är det bra om alla hjälps åt att plocka upp eventuellt skräp som trots allt hamnar på tomten. Observera att det är rökförbud på föreningens tomt.
 2. Var rädd om planteringarna. Låt träd, buskar, blommor växa i fred. Använd de anlagda gångarna vid passage.
 3. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker med mera samlas ihop efter dagens slut och att de förvaras på anvisad plats. Cyklar ska ställas i cykelrum. Det är inte tillåtet att luta mot fasader då dessa kan ta skada. Det är heller Inte tillåtet att låsa fast cyklar vid stolpar, stuprör eller andra fästpunkter.
 4. Föreningen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på föreningens tomtmark. Entreprenörer finns anlitade för att sköta detta. Det finns även en låda med sand som medlemmar kan nyttja för att vid behov sanda entréer eller backe vid allvarlig halka.
 5. Ägare ska se till att husdjur inte stör eller förorenar på gården. Husdjur ska vara kopplade och får inte rastas på föreningens tomt. Det gäller även om man sanerar efter sig. Håll även katter borta från barnens sandlåda. Lekplatsen med tillhörande gräsyta är till för våra barn.