Radon

Rapportmottagare                                                                             Uppdragsnr: 4059157:1

BRF Ekbacken i Högdalen

Beskrivning av mätningen:

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2012-11-11 – 2013-03-13.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-03-26. De mättes 2013-04-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:                   Skebokvarnsvägen 366, 12450 Bandhagen

Fastighetsbeteckning:         Kantjärnet 5

Lägenhetsnummer:             0901                                     Husgrundstyp:                    Källare

Byggnadstyp:                                            Flerbostadshus                                           Blåbetong:                           Nej

Byggnadsår:                        2008                                     Radonåtgärds förhållande: Ej radonåtgärdad

Ventilationstyp:                   Mekanisk Frånluft

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 50 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen:

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.

Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3 (avser årsmedelvärdet).

Mätningen utfördes i 9 lägenheter.