Nyhetsbrev 3-2020

Förtydligande angående larm- och kameraövervakning
Vi har under årens lopp haft både inbrott, stölder och skadegörelser i och kring fastigheten. Fastigheten har varit bostad för uteliggare där även prostitution förekommit. Missbrukare har kunnat agerat ostört och lämnat kvar kanyler och sprutor. Det har skapat otrygghet för oss boende.

Under våren eskalerade brotten markant. Styrelsen fick indikationer på att flera boende ville ha en ändring på problemen. Många undrade varför vi inte hade övervakningskameror?

Styrelsen började därefter diskutera införande av larm- och övervakningskameror i fastigheten och på parkeringen för att stävja brott.

Efter årsmötet kom övervakningen upp som en punkt och styrelsen beslutade att bjuda in till ett medlemsmöte för att förklara hur den skulle gå till. Den 30 juni deltog ca 15 medlemmar och alla närvarande var positivt inställda till övervakningen.

Efter medlemsmötet tog styrelsen beslut om att införa larm- och kameraövervakning.

Styrelsen är fullt medveten om att många kommer känna sig övervakade men vi anser att nyttan med övervakningen överskrider inskränkningen av den personliga integriteten. För vi måste få stopp på de oönskade besöken som kostar föreningen stora summor.

Styrelsen vill med bestämdhet förtydliga att ingen kommer att övervaka kamerorna i realtid och ingen i styrelsen kommer ha access till dem.

Polisanmälan görs och skall göras vid brott. Tänk på att vi i styrelsen inte kan observera allt. Så ser ni något suspekt så kontakta styrelsen. Vid pågående brott ring alltid 112.

Nu är monteringen av kamerorna påbörjad och vi kommer att meddela när de driftsätts.

Uppdaterad information på webben
Det dokument som heter – Larm med övervakning – som ligger på de interna sidorna på webben är uppdaterad.

Nya grannar
Vi önskar våra nya grannar välkomna som flyttat in på plan 4, 8 och 9.

Facebook 
Det finns en Facebookgrupp som är skapad för vår förening. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp. Sök på Brf Ekbacken Högdalen och se till att bli medlem.

Nyhetsbrev 2-2020

 Köksfläkt
Någon i huset har installerat en motordriven köksfläkt vilket är helt
f ö r b j u d e t. Det skapar obalans i husets fläktsystem. Du som gjort detta ombeds omedelbart att koppla ur motorn och sedan kontakta styrelsen styrelsen@brfekbacken.se

Om detta inte hörsammas kommer vi att anlita vår fastighetsskötare för att gå igenom alla lägenheter för att utröna var problemet finns. Kostnaden för detta kommer att åläggas den bostadsrättsinnehavare som orsakat problemet.

Sopor
Ett återkommande problem är de sopberg som skapas i soprummet. Det är inte OK att lägga sopor så att de hamnar ovanför tunnans höjd. Gå till nästa tunna om den första är full.

Balkongdörren
Vi har upplevt att många har problem med att stänga balkongdörren med ett trasigt handtag som följd. Ofta beror det på att man inte har smörjt låset. Låsolja finns att köpa bland annat hos Bergs lås i Rågsved. Föreningen har även möjlighet att hjälpa till med detta.

Barnvagnsförrådet
Förrådet är avsett för barnvagnar och inget annat. De cyklar som finns där ska förvaras i cykelförrådet.

Vi kommer att märka upp allt i förrådet och du har fram till den 13 juni klockan 10.00 att plocka bort lappen.

Efter det kommer allt att förverkas.

Container
En container kommer finnas uppställd på handikapparkeringen på Skebokvarnsvägen mellan den 13 juni till 16 juni.

Nyhetsbrev 1-2020

Elarbeten 

Vi kommer att slå ihop två elabonnemang till ett och elarbetet kommer att påbörjas vecka 5.

 Inbrott

 Vi har haft flera inbrott i fastigheten. Det är någon som har brutit upp nödutgången på plan 2 och haft sin vistelse utanför cykelrummen. Vi har även haft ”boende” i trapphuset.

Det är av största vikt att kontrollera vilka som vill in i fastigheten.

Parkeringen

För dig som hyr en parkeringsplats är det viktigt att hålla dig inom markeringarna. Det är inte tillåtet att stå den vita markeringen. Vi har även målat upp markering på räcket för att underlätta när du ska parkera.

Renoveringar

Du som har långvarigt renoveringsarbete ombeds att informera dina grannar och även sätta upp ett anslag i porten. Det man kanske inte tänker på är att betongen i huset är mycket ljudkänsligt. Så det hörs mer hos grannarna än man kanske tror när man hamrar och borrar.

”Det är tillåtet att i lägenheten borra, hamra och spika i väggar och golv under följande tider: vardagar klockan 08.00-19.00, helgdagar klockan 10.00-16.00. Om man planerar att genomföra renoveringsarbeten som medför långvarig störning bör man anslå detta i porten minst 48 timmar i förväg. I anslaget ska man ange hur länge arbetet beräknas pågå samt kontaktuppgifter. Renoveringsarbeten som medför långvarig störning får endast utföras vardagar mellan kl. 8.00-17.00”.

 Årsmöte

Den 24 mars klockan 18.00 kommer årsmötet att hållas i Högdalskyrkan så lägg datumet på minnet.

Snart kommer valberedningen gå runt för att fråga om deltagande till styrelsen. Det är ett roligt och intressant uppdrag där man har möjlighet att påverka husets framtid.

Bergvärmen

Vi har gjort besparingar som kommer att redovisas på årsmötet.

Nyhetsbrev 6-2019

Container

 En container kommer att finnas uppställd mellan den 23 december och 27 december bredvid handikapparkeringarna på Skebokvarnsvägen.

Med årets sista nyhetsbrev önskar styrelsen

God Jul

och

Gott Nytt År

Nyhetsbrev 5-2019

Julfika

Välkommen på julfika den 12 december mellan 17.00 och 19.00 utanför föreningslokalen på plan 2.

Att tänka på för dig som hyr i andra hand

 Det är viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring. Det är inte säkert att den du hyr av har en försäkring och om olyckan är framme kan du bli helt utan ersättning.

Avloppet

Du får inte kasta olämpliga saker i toaletten såsom tamponger, servetter, kondomer med mera. Inget annat än det toaletten är avsedd för ska kastas där. Det är synnerligen viktigt för dig som bor på plan 2.

Avgiftssänkning av förråden

Från och med 1 januari 2020 kommer hyran för förråden att sänkas med 18 kronor. Det gör att alla förråd kommer att kosta 200 kronor/månad.

Avgiftshöjning

Avgiften för föreningslokalen kommer att höjas till 200 kronor/dygn från och med den 1 januari 2020 med anledning av att lokalen måste rustas upp.

Facebook 

Det finns en Facebookgrupp som är skapad för vår förening. Den drivs inte av styrelsen utan är fristående. Sök på Brf Ekbacken Högdalen och se till att bli medlem. 

Nyhetsbrev 4-2019

Skärpt straff för den som hyr ut svart

Från och med den 1 oktober ändrades lagen och hyresgäster som hyr ut sin bostad i andra hand utan tillåtelse från värden kan förlora sitt kontrakt. Den som tar ut alltför hög hyra kan bli uppsagd utan varning. I värsta fall kan straffet bli fängelse. Läs mer:

http://brf-nytt.se/snart-skarps-straffen-for-den-som-hyr-ut-svart

 Okänd person som mantalsskrivit sig på lägenhet

Det finns några i huset som blivit drabbade av att en okänd person mantalsskrivit sig på lägenhet.

Styrelsen kan inte agera i dessa fall.

Om du blivit drabbad tar du kontakt med Skatteverket.

Det är ingen idé att göra en polisanmälan för de kommer att hänvisa till Skatteverket.

Det man däremot kan göra är att säkra att ingen kan ändra din bokföringsadress. Det görs enkelt hos Skatteverket med bank-ID.

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd2ca7c.html

Reklam

Du som inte önskar få reklam i din brevlåda uppmanas att varken lägga den på den lilla hylla som finns bredvid eller ovanpå postfacken.

Styrelsen kan hjälpa till att skriva ut – Ingen reklam-etiketter – som du kan klistra upp på din brevlåda. Hör av dig så lägger vi en remsa i din brevlåda.

Föreningslokalen

Det är viktigt att städa efter sig när man hyrt föreningslokalen. 

Tyvärr kan vi inte hålla hotellstandard på lokalen med det priset det kostar att hyra den. Det är därför viktigt att alla som hyr den också ser till att den är ren till nästa hyresgäst. På föreningens webbplats går det att läsa de regler som gäller.

Uppsägning av föreningslokalen

Lokalen måste avbokas senast 24 timmar innan tillträde annars blir man debiterad för de dygn man bokat.

Facebook 

Det finns en Facebookgrupp som är skapad för vår förening. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp. Sök på Brf Ekbacken Högdalen och se till att bli medlem.