Nyhetsbrev 3-2018

Fastigheten 

På förekommen anledning ber vi alla som har frågor om fastigheten att kontakta styrelsen för svar. En gammal styrelseledamot har på eget bevåg gjort sig till talesperson för styrelsen och lämnat oriktiga uppgifter vid en lägenhetsförsäljning. Det har skapat förvirring för alla inblandade så därför är det bra att gå den rätta vägen för att missförstånd inte ska uppstå.

Om det däremot är problem i fastigheten ska felanmälan skickas till vår fastighetsskötare.

Lösenord

Eftersom lösenordet till våra interna sidor är utlämnat till obehöriga är vi tvungna att byta det.

Mejl om detta har skickats ut till berörda.

Valberedningen
Snart är det dags för årsmöte och därför kommer valberedningen gå runt i huset och fråga efter intressenter.

Har du förslag på kandidat eller helt enkelt föreslår dig själv kontakta gärna Valberedningen genom kontaktformuläret och skriv – Valberedningen – i ämnesraden.

Att jobba i styrelsen är ett roligt uppdrag som både är utmanande men också lärorikt. Och du får en möjlighet att påverka husets framtid.

Årsmöte

Den 22 mars klockan 18.00 är det årsmöte och som vanligt kommer vi att hålla till i Högdalskyrkan. Kallelse med årsmöteshandlingar kommer skickas ut i god tid.

Notera därför datumet redan nu.
Styrelsen