Nyhetsbrev 2-2021

Årsmöte
Den 2 juni klockan 18.00 kommer årsmötet ske på länk eftersom vi inte kan ha fysiska möten. Hur det praktiskt kommer att ske återkommer vi med. Notera datumet! 

Inventarier
För kännedom finns två slagbord och några stolar att låna. Men även lite verktyg. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad. 

Att bo i bostadsrätt
Vi medlemmar äger och förvaltar vår fastighet tillsammans. Vi bor alltså till självkostnadspris och nästan alla kostnader betalar vi gemensamt. Det är något som många bostadsrättshavare lätt glömmer bort.

Allt slarv som sker i fastigheten är alla medlemmar med och betalar för. Så när du bygger sopberg tar kommunen ut en extraavgift. Även när du inte sköter dig i återvinningsrummet och kastar sådant som inte ska vara där. De här kostnaderna skulle hellre kunna läggas på avgiftssänkning.

Sammanfattningsvis betyder det att ju mer vi sköter oss desto billigare boende kan vi få.

Ordningsregler
På förekommen anledning får du gärna röka på din balkong så länge det inte stör dina grannar. Det är däremot inte tillåtet att kasta ut fimparna så att de landar på någons balkong men även på föreningens mark eftersom det är rökförbud på tomten. 

Larm- med övervakningskameror
Efter det vi satt upp kameror i och runt fastigheten har det varit lugnt efter de incidenter som är beskrivna sedan tidigare.

Nya grannar
Vi önskar vår nya granne på plan 7 välkommen till föreningen. 

Facebook 
Det finns en sluten Facebookgrupp som är till för oss boende. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp bland föreningens medlemmar. Genom gruppen kan du på ett enkelt sätt få kontakt med dina grannar. Sök på Brf Ekbacken Högdalen.

Nyhetsbrev 1-2021

OVK
Ventilationen utförd och flertalet av lägenheter fick anmärkning på grund av felaktiga flöden. Hantverkarna återkommer till samtliga lägenheter och ställer in ventilationen och rengör rören. Vi återkommer med datum när det ska ske.

Elinspektion
Elinspektionen är utförd och klar.

Årsmötet
Årsmötet är planerat att ske i början av juni. Hur det praktiskt ska gå till och exakt datum är inte klart så det återkommer vi med.

Motioner till årsmötet
Vi vill påminna om att sista dag för att lämna in motioner är den 31 januari 2021.

Parkering
Nu när vi fått lite vinter ute är det viktigt hur man parkerar på våra p-platser. Det är uppmärkt på staketet för varje p-plats. Ta därför hänsyn till din granne och parkera innanför markeringarna.

Facebook
Det finns en sluten Facebookgrupp som är till för oss boende. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp bland föreningens medlemmar. Genom gruppen kan du på ett enkelt sätt få kontakt med dina grannar. Sök på Brf Ekbacken Högdalen.

Nyhetsbrev 6-2020

Motioner
Glöm inte att sista dag för motioner till årsmötet 2021 är den 31 januari. Anslag om detta är uppsatt på föreningstavlan på plan 3.
 
Störningsjouren
Som vi berättat tidigare är föreningen ansluten till Störningsjouren dit du vända dig om du upplever störningar i huset. Du når dem på 08-568 214 00.
 
Årsavgifter
Ingen höjning av avgifterna är aktuellt för 2021.
 
Nytt parkeringsbolag
Vi har från och med 1 januari tecknat nytt avtal med Estate parkering för hantering av våra förhyrda p-platser. Vi kommer att dela ut nya parkeringskort lagom innan årsskiftet.
 
P-platser
Föreningen hyr inte ut p-platser till utomstående. Det är därför inte tillåtet att hyra ut dem i andrahand.
 
Uppdaterat dokument angående larm med kameraövervakning
Styrelsen har gjort ändringar i det dokument som finns publicerat angående larm med kameraövervakning på föreningens webbplats. Det räcker med att ett brott blivit begånget i fastigheten eller på parkeringen för att vi ska kunna ta fram filmer. Anledningen är att vi kan vara behjälpliga Polisen vid brott som annars inte skulle kunna utredas. Vi har även lagt till att vi kan ta fram film vid upprepade störningar gällande föreningens ordningsregler.
 
Men styrelsen vill återigen betona att vi inte har tillgång till larm med kameraövervakning i realtid.
 
Nya grannar
Vi hälsar våra nya grannar välkomna som flyttat in eller kommer att flytta in på plan 11 och 15.
 
Facebook 
Det finns en sluten Facebookgrupp som är till för oss boende. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp för föreningens medlemmar. Genom gruppen kan du på ett enkelt sätt få kontakt med dina grannar. Sök på Brf Ekbacken Högdalen.