Nyhetsbrev 2-2018

Fastigheten 
Jensen som är vår nya fastighetsförvaltare finns i huset varannan tisdag jämna veckor. Vill du ha hjälp med servicearbeten ta kontakt med dem antingen via telefon eller hemsida och boka tid. Annan tid sker på egen bekostnad. 
Kontakt

El 

Nu när elen ingår i avgiften är det viktigt att tänka på elförbrukningen. Försök därför i möjligaste mån att byta belysning till ledlampor för att även spara på miljön.
 Lås 
Med anledning av att vi byter låssystem till portarna och övriga ytterdörrar i fastigheten är det viktigt att du lämnar ditt telefonnummer till styrelsen för porttelefonen på plan 3. Även om styrelsen har telefonnummer till de flesta är det bra om du lämnar ditt nummer igen. Du kan lägga till flera telefonnummer. Enklast är att svara på mejlet men var tydlig med vad du heter och i vilken lägenhet du bor. 
Mera information kommer.


Förråd och p-platser 

I dagsläget är alla förråd uthyrda. Det finns 2 p-platser kvar för uthyrning. En med el-stolpe och en utan.

Parkeringstillstånd 

Den 1 mars kommer nya p-tillstånd att delas ut till de som hyr p-platser. ÅtervinningsrummetDet står en mikro och en lastpall i återvinningsrummet. Du som ställt dem där ombeds att genast ta bort dem. Som vi tidigare meddelat är rummet ett återvinningsrum och inget annat. Det betyder att det är din granne som måste se till att få bort skräpet om du själv inte ombesörjer bortforslandet.

Mobila miljöstationen
Nästa gång den mobila miljöstationen kommer till Högdalen är den 2 februari. Den kommer att befinna sig på Rangstaplan mellan klockan 19.00 och 19.45. Vad du kan lämna finns beskrivet här

 
Styrelsen

Nyhetsbrev 1-2018

Från och med 2018 får vi en ny fastighetsförvaltare som heter Jensen.

Felanmälan 08-560 502 19

e-post: felanmalan@jensendrift.se

Fastighetsjour: Bravida tel. 020-21 21 12 

El

Nu är även elarbetet klart som innebär att vi alla i fastigheten får ett gemensamt elavtal vilket innebär att vi får våra elräkningar i avgiften. Det betyder ingen avgiftshöjning men detta görs på en testperiod om ett år och om den totala elförbrukningen höjs avsevärt så kommer vi att installera individuella mätare för varje lägenhet och debitera för varje lägenhets förbrukning, så det är viktigt att vi försöker spara el så mycket vi kan.

Vi har även fått problem med vattenläckage på taket som vi nu håller på att åtgärda genom att byta ut det tunna underlag som låg där mot en tjockare variant. Vi räknar med att det skall gå på 10-års garantin.

Lås

Framöver kommer vi att få ett nytt låssystem i huset med brickor och personliga koder samt telefoninloggning för bekanta så vi kommer att vilja ha era telefonnummer som ni vill använda för detta. Detta gör vi för att många nycklar är på drift och för att höja säkerheten i vårt hus.

Sopor

Vi beklagar problemet med sopsorteringen innan julhelgen och mellandagarna men vi kunde inte trots upprepade påstötningar till Ragnsells få dem att tömma som de skulle.

Övrigt

Vi i styrelsen önskar alla i huset ett Gott Nytt År och om det är någon som vill vara med i styrelsen så hör av er till valberedningen!

Styrelsen