Nyhetsbrev 1-2018

Från och med 2018 får vi en ny fastighetsförvaltare som heter Jensen.

Felanmälan 08-560 502 19

e-post: felanmalan@jensendrift.se

Fastighetsjour: Bravida tel. 020-21 21 12 

El

Nu är även elarbetet klart som innebär att vi alla i fastigheten får ett gemensamt elavtal vilket innebär att vi får våra elräkningar i avgiften. Det betyder ingen avgiftshöjning men detta görs på en testperiod om ett år och om den totala elförbrukningen höjs avsevärt så kommer vi att installera individuella mätare för varje lägenhet och debitera för varje lägenhets förbrukning, så det är viktigt att vi försöker spara el så mycket vi kan.

Vi har även fått problem med vattenläckage på taket som vi nu håller på att åtgärda genom att byta ut det tunna underlag som låg där mot en tjockare variant. Vi räknar med att det skall gå på 10-års garantin.

Lås

Framöver kommer vi att få ett nytt låssystem i huset med brickor och personliga koder samt telefoninloggning för bekanta så vi kommer att vilja ha era telefonnummer som ni vill använda för detta. Detta gör vi för att många nycklar är på drift och för att höja säkerheten i vårt hus.

Sopor

Vi beklagar problemet med sopsorteringen innan julhelgen och mellandagarna men vi kunde inte trots upprepade påstötningar till Ragnsells få dem att tömma som de skulle.

Övrigt

Vi i styrelsen önskar alla i huset ett Gott Nytt År och om det är någon som vill vara med i styrelsen så hör av er till valberedningen!

Styrelsen