Nyhetsbrev 7-2020

Laddstolpar
Efter beslut från årsmötet kommer fyra laddstolpar att införskaffas till p-platsen. De kommer att placeras på södra sidan om trappen. Vi kommer att återkomma om detta med mer information framöver.
  
Larm med kameraövervakning
Problemen med inbrott i fastigheten har upphört efter att vi satt upp kameror. Nyttan med kamerorna under den korta tid de varit uppsatta har varit lyckat. Vi har varit behjälpliga Polisen vid en stöld i fastigheten, en stöld från bil och en parkeringsskada som annars hade skapat ekonomiska kostnader för de drabbade medlemmarna.
 
OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
Mellan den 12 och 13 januari kommer det bli OVK för att mäta luftflödet i ventilerna i kök och badrum. Vi kommer att annonsera om detta på lämplig plats. Om du inte är hemma och kan öppna för hantverkarna måste du antingen sätta dörren i serviceläge eller lämna nycklar till styrelsen. Annars kommer du att bli debiterad kostnader för återbesök.
 
Du är skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för besiktning
 
Elproblem
De tre eldosor som sitter i hallen bredvid badrumsdörren kommer att undersökas och åtgärdas. Det kommer att ske vid samma tillfälle som OVK.
 
Beskrivning serviceläge
Lås som vanligt men vrid nyckeln till klockan 11 och dra ut den.
 
 
Mobila miljöstationen
Datum för den mobila miljöstationen 2021 finns här. Vad du kan kasta finns beskrivet här
 
Facebook 
Det finns en sluten Facebookgrupp som är till för oss boende. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp för föreningens medlemmar. Genom gruppen kan du på ett enkelt sätt få kontakt med dina grannar. Sök på Brf Ekbacken Högdalen.
 
God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
Styrelsen

 

Nyhetsbrev 1-2020

Elarbeten 

Vi kommer att slå ihop två elabonnemang till ett och elarbetet kommer att påbörjas vecka 5.

 Inbrott

 Vi har haft flera inbrott i fastigheten. Det är någon som har brutit upp nödutgången på plan 2 och haft sin vistelse utanför cykelrummen. Vi har även haft ”boende” i trapphuset.

Det är av största vikt att kontrollera vilka som vill in i fastigheten.

Parkeringen

För dig som hyr en parkeringsplats är det viktigt att hålla dig inom markeringarna. Det är inte tillåtet att stå den vita markeringen. Vi har även målat upp markering på räcket för att underlätta när du ska parkera.

Renoveringar

Du som har långvarigt renoveringsarbete ombeds att informera dina grannar och även sätta upp ett anslag i porten. Det man kanske inte tänker på är att betongen i huset är mycket ljudkänsligt. Så det hörs mer hos grannarna än man kanske tror när man hamrar och borrar.

”Det är tillåtet att i lägenheten borra, hamra och spika i väggar och golv under följande tider: vardagar klockan 08.00-19.00, helgdagar klockan 10.00-16.00. Om man planerar att genomföra renoveringsarbeten som medför långvarig störning bör man anslå detta i porten minst 48 timmar i förväg. I anslaget ska man ange hur länge arbetet beräknas pågå samt kontaktuppgifter. Renoveringsarbeten som medför långvarig störning får endast utföras vardagar mellan kl. 8.00-17.00”.

 Årsmöte

Den 24 mars klockan 18.00 kommer årsmötet att hållas i Högdalskyrkan så lägg datumet på minnet.

Snart kommer valberedningen gå runt för att fråga om deltagande till styrelsen. Det är ett roligt och intressant uppdrag där man har möjlighet att påverka husets framtid.

Bergvärmen

Vi har gjort besparingar som kommer att redovisas på årsmötet.

Nyhetsbrev 3-2019

Bergvärmen 

Nu har bergvärmen tickat på i cirka ett halvår och fungerar bra. Och än så länge ser det positivt ut. 

Köksfläktfilter 

Styrelsen har köpt in filter till köksfläktarna till ett självkostnadspris på 200 kronor. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad att byta.  

Rökning 

Numera är det förbjudet att röka vid entréer och lekplatser. Skyltar är uppsatta och askkoppen på plan 3 är ska monteras bort. 

 Elementfilter 

Du som inte hämtat ut dina elementfilter uppmanas att göra det. Vi kommer att finnas på plats i teknikrummet på plan 2: 

Söndagen den 25 augusti klockan 18.00 – 19.00 

Måndagen den 26 augusti klockan 18.00 – 19.00 

Har du inte möjlighet att hämta dem vid tillfälle så hör av dig så löser vi det på annat sätt. Om du väljer att inte hämta ut dem kommer vi att anlita vår fastighetsskötare för att byta dem till självkostnadspris.

 Post 

Det är några grannar som upplever att de får post i sina brevlådor som inte är deras.  Det är alltså någon i huset som lägger sin post, reklam och skräp sin grannes brevlåda. Du som gör det uppmanas att omgående sluta med detta! 

Barnvagnsrummet 

Det har blivit trångt i barnvagnsrummet på entréplanet som endast är avsett för barnvagnar. Nu är det många som använder det som cykelförråd vilket gjort att det blivit trångt. Vi har två stora cykelrum i källaren som är avsedda för just cyklar. Vill man inte göra sig omaket att ta ner cykeln dit får man helt enkelt förvara den i lägenheten. 

Facebook 

Det finns en Facebookgrupp som är skapad för vår förening. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp. Sök på Brf Ekbacken Högdalen och se till att bli medlem. 

 

Nyhetsbrev 1-2019

Bergvärme
Som det säkert inte undgått någon så har borrningen för bergvärmen startat och allt går enligt planerna. Borrhålen är klara och grävning för kulvert sker härnäst. 
 
Felanmälan till fastighetsskötaren
Om du har problem med din lägenhet och behöver hjälp av fastighetsskötaren så vill de att du anmäler felet via deras hemsida. Då samlas problematiken på ett ställe så att även styrelsen får vetskap om felet.
De har svårt att hantera felanmälan om du ringer dem och det kan bli fördröjning i processen.

http://www.jensendrift.se/felanmalan/

 
Andrahandsuthyrning

Vi har fått indikationer på att det finns olagliga andrahandsuthyrningar i huset. Du som misstänker att en granne hyr ut kan enkelt kontakta styrelsen så tar vi tag i problemet. Du kommer att vara helt anonym.

Du som har inneboende i din lägenhet ombeds att informera styrelsen även om det inte finns en skyldighet att göra det. Men det är bra för oss att veta vilka som bor och rör sig i huset. Det finns reglerat i stadgarna hur bostaden får disponeras.
 
Smörja låsen 
Många upplever att handtaget till framförallt balkongdörren börjar kärva. Det beror främst på att det måste smörjas. Det finns ett litet hål i låsblecket på dörren (när man öppnat den) och där sprutar man in olja. Den finns att köpa hos bland annat Bergs lås i Rågsved. Oljan kan även användas till fönster och ytterdörr. Använd inte våld för då går handtaget sönder till en större kostnad.
 
Föreningen har lite låsolja till förfogande och är det akut så kontakta styrelsen så kan vi hjälpa dig med smörjningen.
 
Rensa avloppet
Ett bra husmorstips för främst köksavloppet är att använda det gröna diskmedlet Yes (originalet) och trycka ut en rejäl klick i avloppet. Låt det verka en stund och häll sedan på kokande vatten. Spola sedan rent med varmt kranvatten. Yes är fettlösande och dessutom bra för naturen.
 
Facebook
Det finns en Facebookgrupp i huset och de vill att styrelsen gör reklam för den. Du som vill bli medlem kan hitta den under namnet – brf Ekbacken i Högdalen. Där kan du enkelt kommunicera med dina grannar. Det är en fristående grupp som inte styrs av styrelsen.

 

Nyhetsbrev 2-2018

Fastigheten 
Jensen som är vår nya fastighetsförvaltare finns i huset varannan tisdag jämna veckor. Vill du ha hjälp med servicearbeten ta kontakt med dem antingen via telefon eller hemsida och boka tid. Annan tid sker på egen bekostnad. 
Kontakt

El 

Nu när elen ingår i avgiften är det viktigt att tänka på elförbrukningen. Försök därför i möjligaste mån att byta belysning till ledlampor för att även spara på miljön.
 Lås 
Med anledning av att vi byter låssystem till portarna och övriga ytterdörrar i fastigheten är det viktigt att du lämnar ditt telefonnummer till styrelsen för porttelefonen på plan 3. Även om styrelsen har telefonnummer till de flesta är det bra om du lämnar ditt nummer igen. Du kan lägga till flera telefonnummer. Enklast är att svara på mejlet men var tydlig med vad du heter och i vilken lägenhet du bor. 
Mera information kommer.


Förråd och p-platser 

I dagsläget är alla förråd uthyrda. Det finns 2 p-platser kvar för uthyrning. En med el-stolpe och en utan.

Parkeringstillstånd 

Den 1 mars kommer nya p-tillstånd att delas ut till de som hyr p-platser. ÅtervinningsrummetDet står en mikro och en lastpall i återvinningsrummet. Du som ställt dem där ombeds att genast ta bort dem. Som vi tidigare meddelat är rummet ett återvinningsrum och inget annat. Det betyder att det är din granne som måste se till att få bort skräpet om du själv inte ombesörjer bortforslandet.

Mobila miljöstationen
Nästa gång den mobila miljöstationen kommer till Högdalen är den 2 februari. Den kommer att befinna sig på Rangstaplan mellan klockan 19.00 och 19.45. Vad du kan lämna finns beskrivet här

 
Styrelsen

Nyhetsbrev 1-2018

Från och med 2018 får vi en ny fastighetsförvaltare som heter Jensen.

Felanmälan 08-560 502 19

e-post: felanmalan@jensendrift.se

Fastighetsjour: Bravida tel. 020-21 21 12 

El

Nu är även elarbetet klart som innebär att vi alla i fastigheten får ett gemensamt elavtal vilket innebär att vi får våra elräkningar i avgiften. Det betyder ingen avgiftshöjning men detta görs på en testperiod om ett år och om den totala elförbrukningen höjs avsevärt så kommer vi att installera individuella mätare för varje lägenhet och debitera för varje lägenhets förbrukning, så det är viktigt att vi försöker spara el så mycket vi kan.

Vi har även fått problem med vattenläckage på taket som vi nu håller på att åtgärda genom att byta ut det tunna underlag som låg där mot en tjockare variant. Vi räknar med att det skall gå på 10-års garantin.

Lås

Framöver kommer vi att få ett nytt låssystem i huset med brickor och personliga koder samt telefoninloggning för bekanta så vi kommer att vilja ha era telefonnummer som ni vill använda för detta. Detta gör vi för att många nycklar är på drift och för att höja säkerheten i vårt hus.

Sopor

Vi beklagar problemet med sopsorteringen innan julhelgen och mellandagarna men vi kunde inte trots upprepade påstötningar till Ragnsells få dem att tömma som de skulle.

Övrigt

Vi i styrelsen önskar alla i huset ett Gott Nytt År och om det är någon som vill vara med i styrelsen så hör av er till valberedningen!

Styrelsen