Nyhetsbrev 16-2017

Oönskade gäster

Igår under dagtid hade vi oönskade gäster som var och ryckte i dörrar på bland annat plan 10 och 14. Ett inbrottsförsök gjordes i en dörr.

Det är därför oerhört viktigt att du ringer POLISEN omgående när något oegentligt händer i fastigheten. Det är POLISENS ansvar att rycka ut när brott är pågående.

Att informera styrelsen är bra men vi har svårt att agera i efterhand.

Telefonnummer till POLISEN är:  112

Vi är många som bor här och det är omöjligt att känna igen alla. Släpp därför inte in någon som du inte känner igen. Fråga vad gästen har för ärende till fastigheten. På det sättet hjälper vi till att minska risken för inbrott och stölder.

Nycklar

Styrelsen har beslutat att ändra låssystemet på ytterdörrarna till ”brickor” istället för nycklar. I inpasseringssystemet kommer vi även att få porttelefoner på entréplanet. Förhoppningsvis kommer detta bidra till att minska oönskade gäster.

Även uthyrningslokalen kommer att få ett nytt inpasseringssystem med koder som kommer ersätta nycklar. Det kommer underlätta för oss alla.

När detta kommer att genomföras är inte riktigt klart men vi kommer löpande att ge information.

El

Teckna inga nya elavtal om du idag har ett med uppsägning. Om du har ett avtal som löper ut den 1 januari rekommenderar vi att du tecknar ett nytt hos Fortum.

Elen kommer att ingå i avgiften framöver men just nu väntar vi på att mätare ska installeras. Även här kommer vi att fortlöpande ge information.

Styrelsen