Nyhetsbrev 1-2020

Elarbeten 

Vi kommer att slå ihop två elabonnemang till ett och elarbetet kommer att påbörjas vecka 5.

 Inbrott

 Vi har haft flera inbrott i fastigheten. Det är någon som har brutit upp nödutgången på plan 2 och haft sin vistelse utanför cykelrummen. Vi har även haft ”boende” i trapphuset.

Det är av största vikt att kontrollera vilka som vill in i fastigheten.

Parkeringen

För dig som hyr en parkeringsplats är det viktigt att hålla dig inom markeringarna. Det är inte tillåtet att stå den vita markeringen. Vi har även målat upp markering på räcket för att underlätta när du ska parkera.

Renoveringar

Du som har långvarigt renoveringsarbete ombeds att informera dina grannar och även sätta upp ett anslag i porten. Det man kanske inte tänker på är att betongen i huset är mycket ljudkänsligt. Så det hörs mer hos grannarna än man kanske tror när man hamrar och borrar.

”Det är tillåtet att i lägenheten borra, hamra och spika i väggar och golv under följande tider: vardagar klockan 08.00-19.00, helgdagar klockan 10.00-16.00. Om man planerar att genomföra renoveringsarbeten som medför långvarig störning bör man anslå detta i porten minst 48 timmar i förväg. I anslaget ska man ange hur länge arbetet beräknas pågå samt kontaktuppgifter. Renoveringsarbeten som medför långvarig störning får endast utföras vardagar mellan kl. 8.00-17.00”.

 Årsmöte

Den 24 mars klockan 18.00 kommer årsmötet att hållas i Högdalskyrkan så lägg datumet på minnet.

Snart kommer valberedningen gå runt för att fråga om deltagande till styrelsen. Det är ett roligt och intressant uppdrag där man har möjlighet att påverka husets framtid.

Bergvärmen

Vi har gjort besparingar som kommer att redovisas på årsmötet.

Nyhetsbrev 2-2018

Fastigheten 
Jensen som är vår nya fastighetsförvaltare finns i huset varannan tisdag jämna veckor. Vill du ha hjälp med servicearbeten ta kontakt med dem antingen via telefon eller hemsida och boka tid. Annan tid sker på egen bekostnad. 
Kontakt

El 

Nu när elen ingår i avgiften är det viktigt att tänka på elförbrukningen. Försök därför i möjligaste mån att byta belysning till ledlampor för att även spara på miljön.
 Lås 
Med anledning av att vi byter låssystem till portarna och övriga ytterdörrar i fastigheten är det viktigt att du lämnar ditt telefonnummer till styrelsen för porttelefonen på plan 3. Även om styrelsen har telefonnummer till de flesta är det bra om du lämnar ditt nummer igen. Du kan lägga till flera telefonnummer. Enklast är att svara på mejlet men var tydlig med vad du heter och i vilken lägenhet du bor. 
Mera information kommer.


Förråd och p-platser 

I dagsläget är alla förråd uthyrda. Det finns 2 p-platser kvar för uthyrning. En med el-stolpe och en utan.

Parkeringstillstånd 

Den 1 mars kommer nya p-tillstånd att delas ut till de som hyr p-platser. ÅtervinningsrummetDet står en mikro och en lastpall i återvinningsrummet. Du som ställt dem där ombeds att genast ta bort dem. Som vi tidigare meddelat är rummet ett återvinningsrum och inget annat. Det betyder att det är din granne som måste se till att få bort skräpet om du själv inte ombesörjer bortforslandet.

Mobila miljöstationen
Nästa gång den mobila miljöstationen kommer till Högdalen är den 2 februari. Den kommer att befinna sig på Rangstaplan mellan klockan 19.00 och 19.45. Vad du kan lämna finns beskrivet här

 
Styrelsen

Nyhetsbrev 13-2017

Förråd och p-platser

Det finns 2 förråd och 4 p-platser lediga för uthyrning. Bokning sker via kontaktformuläret.

Interna sidor

Styrelsen har valt att skydda några sidor från webbsidan till länken ”Internt” eftersom vi inte anser dem publika.

Det gäller bland annat infobreven och bokning till föreningslokalen men även arkivsidan.

Internsidan kommer att innehålla länkar till blanketter och övrig information som är bra att ha för dig som medlem.

Lösenord till sidan:

(lösenordet är teckenkänsligt)

Om din webbläsare tillåter att du sparar lösenordet så rekommenderar vi att du gör det för att enkelt komma åt sidan vid ett senare tillfälle.

Länken till internsidan finns i menyfältet.

Mobila miljöstationen

Eftersom föreningen inte äger något återvinningsrum finns det möjlighet att lämna mindre avfall till den mobila miljöstationen.

Nästa gång den kommer till Högdalen blir den 2 oktober. Den kommer att finnas på Rangstaplan mellan 19.00 och 19.45.

Vad du kan lämna finns att läsa på följande länk:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/detta-kan-du-lamna

Språkval

Vi är många etniciteter som bor i huset och för att nå alla som inte har svenska som hemspråk finns nu möjligheten att välja språk på webbsidan. Du hittar länken längst ner på sidan.

För dig som hyr p-plats

P-platserna är i minsta laget men är helt enligt reglerna för hur smala de får vara. Det betyder att det är viktigt att parkera rätt. Inga hjul får stå på de vita markeringarna som avdelar p-platserna. Allt för att underlätta i- och urlastning men även för att minimera parkeringsskador.

Ta hänsyn till din granne och var noga hur du parkerar.

Målning

Nu har äntligen fondväggen på plan 2 blivit klar.

Styrelsen