Nyhetsbrev 13-2017

Förråd och p-platser

Det finns 2 förråd och 4 p-platser lediga för uthyrning. Bokning sker via kontaktformuläret.

Interna sidor

Styrelsen har valt att skydda några sidor från webbsidan till länken ”Internt” eftersom vi inte anser dem publika.

Det gäller bland annat infobreven och bokning till föreningslokalen men även arkivsidan.

Internsidan kommer att innehålla länkar till blanketter och övrig information som är bra att ha för dig som medlem.

Lösenord till sidan:

(lösenordet är teckenkänsligt)

Om din webbläsare tillåter att du sparar lösenordet så rekommenderar vi att du gör det för att enkelt komma åt sidan vid ett senare tillfälle.

Länken till internsidan finns i menyfältet.

Mobila miljöstationen

Eftersom föreningen inte äger något återvinningsrum finns det möjlighet att lämna mindre avfall till den mobila miljöstationen.

Nästa gång den kommer till Högdalen blir den 2 oktober. Den kommer att finnas på Rangstaplan mellan 19.00 och 19.45.

Vad du kan lämna finns att läsa på följande länk:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/detta-kan-du-lamna

Språkval

Vi är många etniciteter som bor i huset och för att nå alla som inte har svenska som hemspråk finns nu möjligheten att välja språk på webbsidan. Du hittar länken längst ner på sidan.

För dig som hyr p-plats

P-platserna är i minsta laget men är helt enligt reglerna för hur smala de får vara. Det betyder att det är viktigt att parkera rätt. Inga hjul får stå på de vita markeringarna som avdelar p-platserna. Allt för att underlätta i- och urlastning men även för att minimera parkeringsskador.

Ta hänsyn till din granne och var noga hur du parkerar.

Målning

Nu har äntligen fondväggen på plan 2 blivit klar.

Styrelsen