Nyhetsbrev 7-2020

Laddstolpar
Efter beslut från årsmötet kommer fyra laddstolpar att införskaffas till p-platsen. De kommer att placeras på södra sidan om trappen. Vi kommer att återkomma om detta med mer information framöver.
  
Larm med kameraövervakning
Problemen med inbrott i fastigheten har upphört efter att vi satt upp kameror. Nyttan med kamerorna under den korta tid de varit uppsatta har varit lyckat. Vi har varit behjälpliga Polisen vid en stöld i fastigheten, en stöld från bil och en parkeringsskada som annars hade skapat ekonomiska kostnader för de drabbade medlemmarna.
 
OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
Mellan den 12 och 13 januari kommer det bli OVK för att mäta luftflödet i ventilerna i kök och badrum. Vi kommer att annonsera om detta på lämplig plats. Om du inte är hemma och kan öppna för hantverkarna måste du antingen sätta dörren i serviceläge eller lämna nycklar till styrelsen. Annars kommer du att bli debiterad kostnader för återbesök.
 
Du är skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för besiktning
 
Elproblem
De tre eldosor som sitter i hallen bredvid badrumsdörren kommer att undersökas och åtgärdas. Det kommer att ske vid samma tillfälle som OVK.
 
Beskrivning serviceläge
Lås som vanligt men vrid nyckeln till klockan 11 och dra ut den.
 
 
Mobila miljöstationen
Datum för den mobila miljöstationen 2021 finns här. Vad du kan kasta finns beskrivet här
 
Facebook 
Det finns en sluten Facebookgrupp som är till för oss boende. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp för föreningens medlemmar. Genom gruppen kan du på ett enkelt sätt få kontakt med dina grannar. Sök på Brf Ekbacken Högdalen.
 
God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
Styrelsen

 

Nyhetsbrev 2-2018

Fastigheten 
Jensen som är vår nya fastighetsförvaltare finns i huset varannan tisdag jämna veckor. Vill du ha hjälp med servicearbeten ta kontakt med dem antingen via telefon eller hemsida och boka tid. Annan tid sker på egen bekostnad. 
Kontakt

El 

Nu när elen ingår i avgiften är det viktigt att tänka på elförbrukningen. Försök därför i möjligaste mån att byta belysning till ledlampor för att även spara på miljön.
 Lås 
Med anledning av att vi byter låssystem till portarna och övriga ytterdörrar i fastigheten är det viktigt att du lämnar ditt telefonnummer till styrelsen för porttelefonen på plan 3. Även om styrelsen har telefonnummer till de flesta är det bra om du lämnar ditt nummer igen. Du kan lägga till flera telefonnummer. Enklast är att svara på mejlet men var tydlig med vad du heter och i vilken lägenhet du bor. 
Mera information kommer.


Förråd och p-platser 

I dagsläget är alla förråd uthyrda. Det finns 2 p-platser kvar för uthyrning. En med el-stolpe och en utan.

Parkeringstillstånd 

Den 1 mars kommer nya p-tillstånd att delas ut till de som hyr p-platser. ÅtervinningsrummetDet står en mikro och en lastpall i återvinningsrummet. Du som ställt dem där ombeds att genast ta bort dem. Som vi tidigare meddelat är rummet ett återvinningsrum och inget annat. Det betyder att det är din granne som måste se till att få bort skräpet om du själv inte ombesörjer bortforslandet.

Mobila miljöstationen
Nästa gång den mobila miljöstationen kommer till Högdalen är den 2 februari. Den kommer att befinna sig på Rangstaplan mellan klockan 19.00 och 19.45. Vad du kan lämna finns beskrivet här

 
Styrelsen

Nyhetsbrev 13-2017

Förråd och p-platser

Det finns 2 förråd och 4 p-platser lediga för uthyrning. Bokning sker via kontaktformuläret.

Interna sidor

Styrelsen har valt att skydda några sidor från webbsidan till länken ”Internt” eftersom vi inte anser dem publika.

Det gäller bland annat infobreven och bokning till föreningslokalen men även arkivsidan.

Internsidan kommer att innehålla länkar till blanketter och övrig information som är bra att ha för dig som medlem.

Lösenord till sidan:

(lösenordet är teckenkänsligt)

Om din webbläsare tillåter att du sparar lösenordet så rekommenderar vi att du gör det för att enkelt komma åt sidan vid ett senare tillfälle.

Länken till internsidan finns i menyfältet.

Mobila miljöstationen

Eftersom föreningen inte äger något återvinningsrum finns det möjlighet att lämna mindre avfall till den mobila miljöstationen.

Nästa gång den kommer till Högdalen blir den 2 oktober. Den kommer att finnas på Rangstaplan mellan 19.00 och 19.45.

Vad du kan lämna finns att läsa på följande länk:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/detta-kan-du-lamna

Språkval

Vi är många etniciteter som bor i huset och för att nå alla som inte har svenska som hemspråk finns nu möjligheten att välja språk på webbsidan. Du hittar länken längst ner på sidan.

För dig som hyr p-plats

P-platserna är i minsta laget men är helt enligt reglerna för hur smala de får vara. Det betyder att det är viktigt att parkera rätt. Inga hjul får stå på de vita markeringarna som avdelar p-platserna. Allt för att underlätta i- och urlastning men även för att minimera parkeringsskador.

Ta hänsyn till din granne och var noga hur du parkerar.

Målning

Nu har äntligen fondväggen på plan 2 blivit klar.

Styrelsen

Nyhetsbrev 9-2017

Det har upptäckts att någon borrat sönder några hänglås i förråden på plan 2. Det är ganska sofistikerat gjort så det syns inte direkt. Det är borrat i nyckelhålet så att låset blivit obrukbart. Så vi uppmanar alla som har ett förråd att kontrollera status. Prova med nyckeln i låset för att se om det är intakt. Detta gäller även för er som har förråd på plan 1. Om någon upptäckt inbrottsförsök så uppmanar vi att göra en polisanmälan.

Ett tips inför semestern är att berätta för grannen om man ämnar resa bort och lämna lägenheten tom. Kanske be om hjälp att ta bort reklam m.m som lagts i tidningsstället som finns utanför dörren.

En uppmaning är att se över batteriet i brandvarnaren. Ett batteri som är på upphällning kan varna över längre tid och kan upplevas väldigt störande för grannarna. Gäller speciellt om man ska resa bort.

Det står en ryggsäck med damskor i återvinningsrummet. Den som ställt den där uppmanas att plocka bort den.

Sist men inte minst påminner vi om att ta bort märkningen på cyklar och barnvagnar som står i förråden. Den 1 augusti kommer en firma och hämtar dem som har märkningen kvar.

Vi önskar en trevlig sommar!

Styrelsen

Nyhetsbrev 8-2017

En liten nyhet: augusti kommer att bli en avgiftsfri månad.

På extrastämman togs det beslut om de nya stadgarna. De kommer snart att läggas upp på föreningens webbplats.

Som du säkert har märkt har vi fått en ny gräsmatta på baksidan. Var försiktig med att beträda den till efter midsommar så att gräset får sätta sig ordentligt.

Den nya lekparken kommer att bli tillgänglig när avspärrningsbanden är borttagna.

En påminnelse till alla som har cykel i något av cykelförråden att ta bort märkningen innan den 1 augusti annars kommer cykeln att tas bort. Detsamma gäller för barnvagnar som står i barnvagnsförrådet.

Det står en cykel i förrådsutrymmet på plan 2 och den ska inte stå där. Den kommer att bäras ner till cykelförrådet och märkas upp. Om märkningen inte plockas bort kommer cykeln att tas bort samtidigt med övriga märkta cyklar.

Det är fortfarande problem med att någon/några kastar sopor i återvinningsrummet och använder det som grovsoprum. Om detta inte upphör kommer styrelsen att vidta åtgärder för att stävja detta.

Styrelsen

Nyhetsbrev 7-2017

Vårstädning söndag 21 maj 14.00 där alla kan komma och hjälpa till att vårstäda en timme i och runt vårt hus! Varmkorv och dryck till alla efteråt.

Extrastämma 15.00 där vi som enda punkt har våra nya stadgar att fastställa. Vi kommer även att ställa upp en container. Där får vi inte slänga elartiklar, färg, lösningsmedel m.m. 

Vi beslöt på årsstämman att rensa upp i cykelförrådet och det går till så att vi sätter en vit tejp på sadeln och de som vill ha sina cyklar kvar tar bort tejpen. Man har 3 månader på sig från och med 1 maj till 1 augusti. Därefter anlitar vi Urban Recykling som kommer och hämtar de cyklar som ingen vill ha!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen BRF Ekbacken i Högdalen
e-post: styrelsen@brfekbacken.se