Nyhetsbrev 9-2017

Det har upptäckts att någon borrat sönder några hänglås i förråden på plan 2. Det är ganska sofistikerat gjort så det syns inte direkt. Det är borrat i nyckelhålet så att låset blivit obrukbart. Så vi uppmanar alla som har ett förråd att kontrollera status. Prova med nyckeln i låset för att se om det är intakt. Detta gäller även för er som har förråd på plan 1. Om någon upptäckt inbrottsförsök så uppmanar vi att göra en polisanmälan.

Ett tips inför semestern är att berätta för grannen om man ämnar resa bort och lämna lägenheten tom. Kanske be om hjälp att ta bort reklam m.m som lagts i tidningsstället som finns utanför dörren.

En uppmaning är att se över batteriet i brandvarnaren. Ett batteri som är på upphällning kan varna över längre tid och kan upplevas väldigt störande för grannarna. Gäller speciellt om man ska resa bort.

Det står en ryggsäck med damskor i återvinningsrummet. Den som ställt den där uppmanas att plocka bort den.

Sist men inte minst påminner vi om att ta bort märkningen på cyklar och barnvagnar som står i förråden. Den 1 augusti kommer en firma och hämtar dem som har märkningen kvar.

Vi önskar en trevlig sommar!

Styrelsen