Nyhetsbrev 8-2017

En liten nyhet: augusti kommer att bli en avgiftsfri månad.

På extrastämman togs det beslut om de nya stadgarna. De kommer snart att läggas upp på föreningens webbplats.

Som du säkert har märkt har vi fått en ny gräsmatta på baksidan. Var försiktig med att beträda den till efter midsommar så att gräset får sätta sig ordentligt.

Den nya lekparken kommer att bli tillgänglig när avspärrningsbanden är borttagna.

En påminnelse till alla som har cykel i något av cykelförråden att ta bort märkningen innan den 1 augusti annars kommer cykeln att tas bort. Detsamma gäller för barnvagnar som står i barnvagnsförrådet.

Det står en cykel i förrådsutrymmet på plan 2 och den ska inte stå där. Den kommer att bäras ner till cykelförrådet och märkas upp. Om märkningen inte plockas bort kommer cykeln att tas bort samtidigt med övriga märkta cyklar.

Det är fortfarande problem med att någon/några kastar sopor i återvinningsrummet och använder det som grovsoprum. Om detta inte upphör kommer styrelsen att vidta åtgärder för att stävja detta.

Styrelsen