Nyhetsbrev 2-2021

Årsmöte
Den 2 juni klockan 18.00 kommer årsmötet ske på länk eftersom vi inte kan ha fysiska möten. Hur det praktiskt kommer att ske återkommer vi med. Notera datumet! 

Inventarier
För kännedom finns två slagbord och några stolar att låna. Men även lite verktyg. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad. 

Att bo i bostadsrätt
Vi medlemmar äger och förvaltar vår fastighet tillsammans. Vi bor alltså till självkostnadspris och nästan alla kostnader betalar vi gemensamt. Det är något som många bostadsrättshavare lätt glömmer bort.

Allt slarv som sker i fastigheten är alla medlemmar med och betalar för. Så när du bygger sopberg tar kommunen ut en extraavgift. Även när du inte sköter dig i återvinningsrummet och kastar sådant som inte ska vara där. De här kostnaderna skulle hellre kunna läggas på avgiftssänkning.

Sammanfattningsvis betyder det att ju mer vi sköter oss desto billigare boende kan vi få.

Ordningsregler
På förekommen anledning får du gärna röka på din balkong så länge det inte stör dina grannar. Det är däremot inte tillåtet att kasta ut fimparna så att de landar på någons balkong men även på föreningens mark eftersom det är rökförbud på tomten. 

Larm- med övervakningskameror
Efter det vi satt upp kameror i och runt fastigheten har det varit lugnt efter de incidenter som är beskrivna sedan tidigare.

Nya grannar
Vi önskar vår nya granne på plan 7 välkommen till föreningen. 

Facebook 
Det finns en sluten Facebookgrupp som är till för oss boende. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp bland föreningens medlemmar. Genom gruppen kan du på ett enkelt sätt få kontakt med dina grannar. Sök på Brf Ekbacken Högdalen.

Nyhetsbrev 7-2020

Laddstolpar
Efter beslut från årsmötet kommer fyra laddstolpar att införskaffas till p-platsen. De kommer att placeras på södra sidan om trappen. Vi kommer att återkomma om detta med mer information framöver.
  
Larm med kameraövervakning
Problemen med inbrott i fastigheten har upphört efter att vi satt upp kameror. Nyttan med kamerorna under den korta tid de varit uppsatta har varit lyckat. Vi har varit behjälpliga Polisen vid en stöld i fastigheten, en stöld från bil och en parkeringsskada som annars hade skapat ekonomiska kostnader för de drabbade medlemmarna.
 
OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
Mellan den 12 och 13 januari kommer det bli OVK för att mäta luftflödet i ventilerna i kök och badrum. Vi kommer att annonsera om detta på lämplig plats. Om du inte är hemma och kan öppna för hantverkarna måste du antingen sätta dörren i serviceläge eller lämna nycklar till styrelsen. Annars kommer du att bli debiterad kostnader för återbesök.
 
Du är skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för besiktning
 
Elproblem
De tre eldosor som sitter i hallen bredvid badrumsdörren kommer att undersökas och åtgärdas. Det kommer att ske vid samma tillfälle som OVK.
 
Beskrivning serviceläge
Lås som vanligt men vrid nyckeln till klockan 11 och dra ut den.
 
 
Mobila miljöstationen
Datum för den mobila miljöstationen 2021 finns här. Vad du kan kasta finns beskrivet här
 
Facebook 
Det finns en sluten Facebookgrupp som är till för oss boende. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp för föreningens medlemmar. Genom gruppen kan du på ett enkelt sätt få kontakt med dina grannar. Sök på Brf Ekbacken Högdalen.
 
God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
Styrelsen

 

Nyhetsbrev 4-2020

Byte av elementfilter
Nu är det dags att byta elementfilter. Vi kommer att göra en förändring i utdelningen den här gången och lämna dem i tidningsfacken eller på golvet nedanför på grund av den pandemi som råder.

Vi lämnar ut dem dagtid den 25 oktober.

Om du motsätter dig detta meddela styrelsen så kommer vi överens om annan lösning. 

Inloggning till Bostadsrätterna
Bostadsrätterna är en organisation som tillvaratar bostadsrättsinnehavares intressen. Om du behöver få svar eller har frågor om din bostadsrätt så kan du göra det hos dem på:
bostadsratterna.se
Användarnamn: Brf Ekbacken i Högdalen
Lösenord: 2155 

Bopärmen
Bopärmen som ska följa med lägenheten saknas hos vissa lägenhetsinnehavare. Därför har styrelsen valt att skanna in den viktigaste informationen och den finns att läsa under de interna sidorna på hemsidan. Observera att delar av informationen är inaktuell.

Häcken vid parkeringen
Använd inte häcken som genväg till och från parkeringen. Det skadar den från tillväxt.

Nyckelbrickor
Vi har förstått att vissa oönskade gäster har kommit över nyckelbrickor för att ta sig in i fastigheten. Om du blivit av med en nyckelbricka är det av största vikt att du meddelar styrelsen så vi kan spärra den.

Rökluckor
Rökluckorna är inspekterade och godkända.

Larm- och övervakningskameror
Som vi meddelat tidigare är det klart med installationen av övervakningskamerorna. Styrelsen kommer inte ha access till dem och vi kommer endast att begära ut filmer om det händer något i huset.

 Facebook 
Det finns en Facebookgrupp som är skapad för vår förening. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp. Det är ett enkelt sätt att få kontakt med dina grannar. Sök på Brf Ekbacken Högdalen och bli medlem.

Nyhetsbrev 3-2020

Förtydligande angående larm- och kameraövervakning
Vi har under årens lopp haft både inbrott, stölder och skadegörelser i och kring fastigheten. Fastigheten har varit bostad för uteliggare där även prostitution förekommit. Missbrukare har kunnat agerat ostört och lämnat kvar kanyler och sprutor. Det har skapat otrygghet för oss boende.

Under våren eskalerade brotten markant. Styrelsen fick indikationer på att flera boende ville ha en ändring på problemen. Många undrade varför vi inte hade övervakningskameror?

Styrelsen började därefter diskutera införande av larm- och övervakningskameror i fastigheten och på parkeringen för att stävja brott.

Efter årsmötet kom övervakningen upp som en punkt och styrelsen beslutade att bjuda in till ett medlemsmöte för att förklara hur den skulle gå till. Den 30 juni deltog ca 15 medlemmar och alla närvarande var positivt inställda till övervakningen.

Efter medlemsmötet tog styrelsen beslut om att införa larm- och kameraövervakning.

Styrelsen är fullt medveten om att många kommer känna sig övervakade men vi anser att nyttan med övervakningen överskrider inskränkningen av den personliga integriteten. För vi måste få stopp på de oönskade besöken som kostar föreningen stora summor.

Styrelsen vill med bestämdhet förtydliga att ingen kommer att övervaka kamerorna i realtid och ingen i styrelsen kommer ha access till dem.

Polisanmälan görs och skall göras vid brott. Tänk på att vi i styrelsen inte kan observera allt. Så ser ni något suspekt så kontakta styrelsen. Vid pågående brott ring alltid 112.

Nu är monteringen av kamerorna påbörjad och vi kommer att meddela när de driftsätts.

Uppdaterad information på webben
Det dokument som heter – Larm med övervakning – som ligger på de interna sidorna på webben är uppdaterad.

Nya grannar
Vi önskar våra nya grannar välkomna som flyttat in på plan 4, 8 och 9.

Facebook 
Det finns en Facebookgrupp som är skapad för vår förening. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp. Sök på Brf Ekbacken Högdalen och se till att bli medlem.