Nyhetsbrev 3-2020

Förtydligande angående larm- och kameraövervakning
Vi har under årens lopp haft både inbrott, stölder och skadegörelser i och kring fastigheten. Fastigheten har varit bostad för uteliggare där även prostitution förekommit. Missbrukare har kunnat agerat ostört och lämnat kvar kanyler och sprutor. Det har skapat otrygghet för oss boende.

Under våren eskalerade brotten markant. Styrelsen fick indikationer på att flera boende ville ha en ändring på problemen. Många undrade varför vi inte hade övervakningskameror?

Styrelsen började därefter diskutera införande av larm- och övervakningskameror i fastigheten och på parkeringen för att stävja brott.

Efter årsmötet kom övervakningen upp som en punkt och styrelsen beslutade att bjuda in till ett medlemsmöte för att förklara hur den skulle gå till. Den 30 juni deltog ca 15 medlemmar och alla närvarande var positivt inställda till övervakningen.

Efter medlemsmötet tog styrelsen beslut om att införa larm- och kameraövervakning.

Styrelsen är fullt medveten om att många kommer känna sig övervakade men vi anser att nyttan med övervakningen överskrider inskränkningen av den personliga integriteten. För vi måste få stopp på de oönskade besöken som kostar föreningen stora summor.

Styrelsen vill med bestämdhet förtydliga att ingen kommer att övervaka kamerorna i realtid och ingen i styrelsen kommer ha access till dem.

Polisanmälan görs och skall göras vid brott. Tänk på att vi i styrelsen inte kan observera allt. Så ser ni något suspekt så kontakta styrelsen. Vid pågående brott ring alltid 112.

Nu är monteringen av kamerorna påbörjad och vi kommer att meddela när de driftsätts.

Uppdaterad information på webben
Det dokument som heter – Larm med övervakning – som ligger på de interna sidorna på webben är uppdaterad.

Nya grannar
Vi önskar våra nya grannar välkomna som flyttat in på plan 4, 8 och 9.

Facebook 
Det finns en Facebookgrupp som är skapad för vår förening. Den drivs inte av styrelsen utan är en fristående grupp. Sök på Brf Ekbacken Högdalen och se till att bli medlem.