Nyhetsbrev 4 Brf Ekbacken 2014

Nyhetsbrev 4 Brf Ekbacken 2014

 

Högdalen 2014-03-12

 

Vattenskador Inre

Efter nu mer än 4 år så har vi äntligen funnit orsaken till två mystiska vattenskador vi har haft.

Dom berodde på att avloppet till handfatet i badrummet inte var klamrat på insidan av väggen.

Så nu kommer Veidekke och Byggpartner åtgärda det. Då sågar dom upp ett hål i väggen mot köket och åtgärdar den saknade klamringen den vägen. Jobbet har redan börjat på plan 15 och sedan tar de ett plan i taget. Vi kommer avisera tillträde och påminna om att sätta låset i serviceläge när det är dags. Jobbet tar några timmar för varje lägenhet och badrummet berörs inte och allt återställs så att köket ska gå att använda på kvällen igen.

 

Vattenskador Yttre

Efter nu mer än 4 år så tror vi och experter som varit här och tittat att vi äntligen funnit orsaken till de vattenskador som drabbat en del av er. Det beror på att ventilen under fönstren som släpper in friskluft oxo släpper in väta när det regnar och blåser kraftigt. För att åtgärda det här så byts de galler som sitter på utsidan ut mot en ventil som ska hålla vattnet ute men släpper in friskluften. Det här jobbet görs ifrån en kran på utsidan och inget tillträde till lägenheterna behövs.  Men det är väldigt viktigt att parkeringsplatserna som behövs då är lediga på dagtid den veckan.

 

Så platserna 27 – 44 och handikapp platserna måste absolut vara tömda dagtid mellan 8:00 – 17:00 vecka 13. Det är veckan som börjar måndagen den 24 mars.

 

Årsstämman

Årsstämman blir den 22 april och platsen blir Högdalskyrkan som föregående år.

http://hogdalskyrkan.se/joomla/

Glöm inte att sista dagen för att lämna in motioner är den 22 mars.

Officiell kallelse med tillhörande dagordning, bokslut och årsberättelse kommer snart.

 

Förråd

Nu har vi 7 personer i kö till de nya förråden i cykelrummet så vi börjar arbetet med att få dom på plats.

Vårstädning

Det blir ett tillfälle den 11 maj och då tar vi hit en container att slänga sopor i.

 

Rörelsevakter

Nu har de nya rörelsevakterna utanför hissarna suttit uppe i snart ett år och vi i styrelsen undrar om ni tycker dom fungerar som dom ska?

 

Postboxarna

Här kan man gratis spärra sitt personnummer så det blir svårare för andra att handla på webben med ditt personnummer. https://www.esparr.se/  För våra postfack är det lätt att ta bort spärren för enskilda postfack så bara säg till så kan vi öppna det. Vi har öppnat styrelsens fack nu.

 

Rensa avlopp

Att tänka på vid ev. stopp i avloppet innan rörmokare tillkallas. Speciellt på jourtider.

Det är du som lägenhetsinnehavare som är ansvarig för ditt avlopp.

Det kan bli dyrt att ringa jouren!

 

För att få ersättning krävs det en detaljerad rapport som otvetydigt bekräftar att stoppet sitter i en stamledning.

 

Även vid fall där stoppet har skett vid “insidan”, inne i väggen, så är det endast när stoppet är i själva huvudstammen som föreningen är ansvarig och betalar för kostnaden.

 

Är stoppet mellan ditt badkar, handfat alternativ tvättmaskin och huvudstammen så ligger ansvaret hos den enskilda bostadsrättsinnehavaren.

 

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för att avloppsledningar fram till huvudstammen är i gott skick. Genom att regelbundet rensa slamavskiljare/vattenlås ifrån hårrester, olöst tvättmedel och annan smuts förhindrar du att stopp uppstår.

 

Om det skulle bli ett stopp finns det verktyg att låna. Vi har köpt in vaskrensare och en renspump till föreningen som finns att låna.

 

Nedan är ett utdrag ur våra stadgar.

 

Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

 

  • 6

Bostadsrättshavare skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Ansvaret omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten samt eldstäder, glas och bågar i lägenhetens ytter- och

innerfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar samt de anordningar från stamledningar för vatten, avlopp, gas, elektricitet, rökgångar och ventilation som föreningen eller

bostadsrättshavaren försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och vad gäller radiatorer inte heller för annat underhåll än målning.

 

Är bostadsrättslägenhet försedd med balkong, terrass eller tomtyta åligger det bostadsrättshavare att svara för renhållning och snöskottning av dessa.

 

Bostadsrättshavare svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Föreningen kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation, byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

 

 

Mvh

Håkan

Styrelsen

Brf Ekbacken

 

Epost: styrelsen@brfekbacken.se

Hemsida: http://www.brfekbacken.se/