Nyhetsbrev 13 Brf Ekbacken 2014

Nyhetsbrev 13 Brf Ekbacken 2014

 

Högdalen 2014-11-26

 

 

Värmen

Lite för kallt i lägenheterna tycker många just nu. I förra nyhetsbrevet skrev jag om värmen men glömde att säga att termostaterna på elementen är förinställda på max 21 grader. Det innebär att om det är omkring 20 grader i rummet ska elementen vara kalla. En av de möjligheter vi i styrelsen tittar på för att utveckla vår förening är att installera bergvärme och slippa betala Fortum för fjärrvärmen. Det skulle bl.a. innebära att vi kan ha högre temperatur inomhus utan att det skulle kosta mer. Kanske till och med kyla på sommaren när det är som varmast. Söndagen 2014-11-16 mellan ca 12:00 – 15:00 var temperaturen hos styrelsen plus Niklas såhär:

Håkan           20,0

Lage              20,5 – 22.0

Kirsten          19,5 – 20,3

Raoul            19,4 – 19,7

Daniel           21,7 – 21,9

Niklas            20,5

Björn             19,4 – 19,7

Men för att få ut mer värme i elementen nu kan vi öka flödet i dem.

Lasse ifrån Energibevakning kommer gå runt och justera alla termostaterna. Det innebär som vanligt serviceläge på låset till ytterdörren.  Dvs. när du har låst med nyckeln på utsidan så vrid tillbaks den till kl 11 innan du drar ur den ur låset när du går hemifrån.

 

LED

Nu med de nyinstallerade LED belysningen i trapphuset så tänder den snabbare. Elförbrukning blir väsentligt mindre och viktigast det kostar mindre! Även alla lysrör i alla andra utrymmen ska bytas till LED lysrör.

 

Sparventiler

Gick det bra att montera ventilerna alla fick i sitt postfack? Om inte kontakta styrelsen så hjälper vi till. Stickprovskontroller vecka 49.

 

Juldekorationer

Ny belysning i trädet!

Ekonomi

Inga höjningar av våra avgifter är planerade nästa år!

Här är en sammanställning av våra löpande utgifter som det såg ut för 2013 och det ser ungefär likadant ut för året som gått. Utom för den största utgiftsposten till Handelsbanken för lånen. Nu med de låga räntorna och att ränteswapparna ifrån helvetet är borta så är den posten mindre.

1                           Handelsbanken                          Banklån                                          1 860 000 kr

2                           Exploateringskontoret             Tomthyra                                      490 000 kr

3                           Fortum Värme AB                      Fjärrvärme                                    470 000 kr

4                           Stockholm Vatten AB               VattenAvlopp                              170 000 kr

5                           AB Energibevakning                  Fastighet/Trappstäd                 132 350 kr

6                           Fastum Förvaltning AB             HyresAdm                                     102 000 kr

7                           Allians Försäkring AB                Försäkring                                     67 656 kr

8                           Fortum Markets AB                  El                                                       62 000 kr

9                           Bild AT se AB                                TvKanaler                                      34 600 kr

10                        Ragn-Sells                                     Sophämtning                               32 000 kr

11                        Zitius Service AB                         Bredband/Fiber/Nät                30 000 kr

12                        eGain Sweden                            ProgstyrVärme                           24 000 kr

13                        Kone AB                                         Hissar Service                              20 000 kr

14                        BoRevision i Sverige AB           Bokslut                                           18 125 kr

15                        Peab Sthlm AB                            Snöröjning Marken                   15 000 kr

16                        EK´S AB                                           Fläkt Service                                 8 000 kr

17                        Acticon AB                                    LuftfilterElementen                  7 500 kr

18                        Initial                                               Dörrmattorna                              6 400 kr

19                        AluVent AB                                   Brandluckor service                  5 300 kr

20                        WM Tak & Fasad AB                  Snöröjning Taket                        5 000 kr

21                        Apelns Big Bag                             ContainerVårstäd                      4 000 kr

22                        Inspecta  Sweden AB               Hissar besiktning                        3 300 kr

23                        One.com                                       Hemsidan/Mail                           350 kr

Summa                                           3 567 581

 

 

 

God Jul!

Håkan

Styrelsen

Brf Ekbacken

Epost: styrelsen@brfekbacken.se

Hemsida: http://www.brfekbacken.se/

Klub366: Aktiviteter i huset kontakta Ann-Margaret Hellberg på plan 15.

Trädgård: Kontakta Kirsten Nyberg på plan 7.