Nyhetsbrev 13 Brf Ekbacken 2015

Nyhetsbrev 13 Brf Ekbacken 2015

 

Hej                                                                                                       Högdalen 2015-09-13

Tillträde till alla lägenheter

Några lägenheter har haft problem med inträngande fukt när det regnat och blåst kraftigt. För att säkerställa att det inte finns några fler drabbade som är ovetandes om ev. fuktproblem kommer det att ske en översyn där alla lägenheterna inspekteras. Det blir en heldag nu på tisdag den 15 sep.

Från kl 8:00 till 17:00 så måste låset stå i serviceläge om det inte är någon hemma.  Då kommer Jonas Winther ifrån AKkonsult och kollar om det finns några fuktskador. Inspektionen kommer att genomföras genom okulär besiktning och indikering med mätinstrument varpå slutresultatet kommer att diskuteras med föreningens styrelse. Då enstaka lägenheter uppvisat fuktproblem i hörn mot ytterväggen uppskattas det om ni kan flytta ut möbler från dessa hörn om så är möjligt. Detta för att underlätta inspektion. Glöm inte serviceläge på tisdag!

Kontakt Jonas Winther:

Webb www.akkonsult.com Epost  jonas.winther@akkonsult.com

Postadress Box 1227, 171 23 Solna

Tel 08-795 42 77   SMS 070-255 30 92   Fax 08-795 42 61

Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader

 

 

Städdag söndag 27 klockan 14:00

Glöm inte att boka kalendern och kom på städdagen om två veckor. Gör en insats och lär känna dina grannar bättre. Vårt hus och dess grönområde behöver din omsorg. Samling plan 2. Varm korv till alla!

 

Den kalla årstiden börjar

Varje år vid den här tiden kommer en del klagomål om att det är kallt i lägenheterna. Det har sina orsaker och därför vänligen läs på vår hemsida där det står mer i detalj förklarat varför det kan upplevas som kallt inomhus och hur det ska fungera i vårt hus. Men det ska fortfarande inte understiga 21 grader. Är det stor skillnad så ta kontakt med styrelsen, men mät först. Mätpunkten ska vara på en vägg mitt i lägenheten ca 100 cm upp.  Läs mer på hemsidan ”Info till boende” under ”Allmänt” och stycket ”Värme och ventilation”

 

Om du har förslag /idéer på förbättringar eller en åsikt om något som rör oss här i huset så tveka inte att höra av dig till styrelsen.

Alla synpunkter tas tacksamt emot!

 

Håkan

Styrelsen

Brf Ekbacken

Epost: styrelsen@brfekbacken.se

Hemsida: http://www.brfekbacken.se/

Klub366: Aktiviteter i huset kontakta Ann-Margaret Hellberg på plan 15.