Nyhetsbrev 10-2018

Bergvärme

Nu är avtalet med Gerox påskrivet. Start med borrningen kommer att ske första veckan i december. Men redan nu önskar de att du som har cykel som står mot väggen i cykelrummet närmast lekplatsen flyttar den till annan plats. Mer info kommer löpande.

Avgifter

Med anledning av att vi väljer bergvärme som energikälla har styrelsen beslutat att sänka avgiften med 5 % från och med 1 januari 2019.

Folder

Styrelsen har tagit fram en folder med information om föreningen som kommer rikta sig de nyinflyttade. Den kommer att delas ut till alla i pappersformat inom den närmsta tiden så att alla får samma information.