Nhetsbrev 11-2018

Bergvärme 

Måndagen den 3 december startar borrningen för bergvärme i föreningen. Det kommer att bli vissa besvär men framförallt högljutt. Man kommer att borra 6 hål bredvid lekplatsen på plan 2 (utmed gångvägen) och varje hål borras 350 meter ner i marken. Det är de första 10 metrarna som låter mest. 

Borrningen kommer att ske mellan 07.00 – ca 19.00 vardagar och är beräknad att bli klart inom 10 arbetsdagar. Men om vi kan förkorta tiden borrningen pågår så förlängs den något tidsmässigt varje dag. 

Ut- och ingången på plan 2 kommer vara avstängd under tiden borrningen pågår. 

Några parkeringsplatser kommer att tas i anspråk som uppställningsplats men de som är berörda är informerade enskilt. 

Värmepumparna kommer att installeras i det stora cykelrummet och därför måste du som har din cykel parkerad vid den högra väggen när man kommer in från trapphuset behöva att flytta den. 

Efter installationen kommer Gerox att återställa marken i befintligt skick. 

Karta på avstängt område bifogas mejlet men kommer även att anslås i porten. 

Vi hoppas du har överseende med besväret!