Nyhetsbrev 18 Brf Ekbacken 2015

Nyhetsbrev 18 Brf Ekbacken 2015

 

Hej                                                                                                       Högdalen 2015-10-27

Ny förvaltare

Från och med årsskiftet har vi bytt förvaltare ifrån Fastum och går över till MBF (Mälardalens BostadsrättsFörvaltning.) http://www.mbf.se/

Glöm inte att ordna med autogiro.

 

Adress:              MBF                                                Telefon växeln: 021-40 33 00

Källgatan 14                                    E-post: info@mbf.se

722 11 VÄSTERÅS

 

Öppettider:       Mån-fre                                                                    kl 8.00 – 16.00                            Förlängd öppettid på tisdagar:                            kl 8.00 – 18.00

 

Direkttelefon:   Avgifter/hyror: 021- 40 33 25             Expeditionen: 021- 40 33 20

 

Inbetalningsavier månadsavgifter (bankgiroavisering)

Avier för januari, februari och mars 2016 är beräknade att nå Er under vecka 51.

 

Autogiro

Den som önskar automatisk betalning av månadsavgifter fyller i autogiroanmälan och skickar till MBF. Blankett finns att hämta från www.mbf.se eller från styrelsen.

Autogiro som finns sedan tidigare kan inte flyttas, ett nytt behöver upprättas.

Autogiro kommer att fungera from månaden efter att bankens meddelande om godkänt autogiro kommit.

 

E-faktura  

E-faktura innebär att MBF skickar fakturor elektroniskt till din internetbank. Du anmäler dig enklast till e-faktura genom att göra anmälan samtidigt som du betalar din månadsavi via din internetbank. Du får då en information om att MBF kan erbjuda denna tjänst.

 

Avgiftsbetalningar

För betalning av månadsavgifter gäller följande:

  • Förfallodag sista dagen i månaden före
  • Påminnelseavgift 50:- påföres vid sen inbetalning
  • Inkassoavgift 160:- och ränta påföres efter 3-veckors försenad inbetalningFörsäljning av bostadsrättenVid överlåtelse bistår MBF med kontroll av hyresskuld och pantsättning.MBF tillhandahåller ekonomisk information till spekulanter på bostadsrätter samt inhämtar upplysning på den sökande för styrelsens räkning. Köparen erlägger en överlåtelseavgift till MBF på kr 1 050:- som påförs första aviseringen.PantförskrivningGenom förvaltningsavtalet har MBF övertagit ansvaret för bevakning och registrering.
 • Kontakta styrelsen om ni har frågor.
 • Kostnaden för pantsättning är fn kr 430:-.
 • När bostadsrätten pantförskrives som säkerhet för lån, skall styrelsen alltid godkänna pantsättningen samt registrera den i medlemsregistret. Styrelsen åläggs också att anmäla till panthavaren om månadsavgiften inte betalas.
 • Om överlåtelse sker utan mäklare kan MBF bistå med kontraktsskrivning.

 

  • När du ämnar sälja din bostadsrätt skall styrelsen godkänna ny medlem före tillträde till bostadsrätten.
 •  

 

 

Vems cykel utanför porten

Vi har ett cykelrum på plan 2. Du som har parkerat din cykel utanför porten på plan 3 var vänlig och ta bort den.

 

Målarjobb

För de som vill så finns Lennart Engblom tillgänglig privata målarjobb nästa vecka och framåt. Utnyttja ROT-avdraget innan årskiftet! Det är Lennart som varit här förut och åtgärdat allt i samband med diverse vattenskador och besiktningsjobb så han känner till huset väl. Hör av er i så fall på e-post till lellemalare@spray.se eller mobil 073 669 07 00. Betalar gör ni med egna pengar. ”Vill man byta tapet är det smidigast om man själv köper hem den. Spackel, tapetlim samt täckmaterial bjuder jag föreningens medlemmar på då jag har mycket över. Exakt pris för jobben kan jag lämna över mail om jag vet storlek på rum.”
Obligatorisk Ventilations Kontroll

OVK ska göras vart tredje år och nu är det dags igen för oss. Alla lägenheter gås igenom och ventilationen mäts upp. Det innebär att det är dags igen för tillträde och serviceläge på låset om ingen är hemma. Måndagen och tisdagen den 9 och 10 november är det dags. Serviceläge: lås som vanligt när ni går ut men vrid tillbaks nyckeln till kl 10:00 innan den dras ur låset.

 

 

Den kalla årstiden börjar

Varje år vid den här tiden kommer en del klagomål om att det är kallt i lägenheterna. Det har sina orsaker och därför vänligen läs på vår hemsida där det står mer i detalj förklarat varför det kan upplevas som kallt inomhus och hur det ska fungera i vårt hus. Men temperaturen ska fortfarande inte understiga 21 grader. Är det stor skillnad så ta kontakt med styrelsen, men mät den först. Mätpunkten ska vara på en vägg mitt i lägenheten ca 100 cm upp.  Läs mer på hemsidan ”Info till boende” under ”Allmänt” och stycket ”Värme och ventilation”

 

Om du har förslag /idéer på förbättringar eller en åsikt om något som rör oss här i huset så tveka inte att höra av dig till styrelsen.

Alla synpunkter tas tacksamt emot!

 

Håkan

Styrelsen

Brf Ekbacken

Epost: styrelsen@brfekbacken.se

Hemsida: http://www.brfekbacken.se/

Klub366: Aktiviteter i huset kontakta Ann-Margaret Hellberg på plan 15.