Nyhetsbrev 1 Brf Ekbacken 2016

Nyhetsbrev 1 Brf Ekbacken 2016

Hej                                                                                                       Högdalen 2016-01-18

Parkering Qpark

Nu från och med den 1 februari kommer Qpark ha hand om vår parkering och då krävs det att det ligger ett parkeringstillstånd synligt i fönstret på bilen. Parkeringstillstånden kommer att delas ut i postfacken innan den 1 feb. Ett till varje parkeringsplats ingår och extra kostar 50 kr. För mer info om Qpark se deras hemsida. https://www.q-park.se/

Årsstämma

Årsstämman den 19 april närmar sig. Boka i kalendern och förbered motioner som ska vara styrelsen till handa senast 45 dagar innan stämman. (den 6 mars)

Håkan

Styrelsen

Brf Ekbacken

Epost: styrelsen@brfekbacken.se

Hemsida: http://www.brfekbacken.se/

Klub366: Aktiviteter i huset kontakta Ann-Margaret Hellberg på plan 15.