Nyhetsbrev 2 Brf Ekbacken 2016

Nyhetsbrev 2 Brf Ekbacken 2016

Hej                                                                                                       Högdalen 2016-02-12

 

Parkering Qpark

Nu från och med den 1 februari kommer Qpark ha hand om vår parkering och då krävs det att det ligger ett parkeringstillstånd synligt i fönstret på bilen. Parkeringstillstånden kommer att delas ut i postfacken innan den 1 feb. Ett till varje parkeringsplats ingår och extra kostar 50 kr. För mer info om Qpark se deras hemsida. https://www.q-park.se/

 

Årsstämma 2016

Tisdagen den 19 april klockan 18:00 kommer vår årliga stämma att äga rum. En formell kallelse till stämman kommer mellan två och fyra veckor innan stämman äger rum.

 

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda 45 dagar innan stämman, d v s lördagen den 5 mars

Håkan

Styrelsen

Brf Ekbacken

Epost: styrelsen@brfekbacken.se

Hemsida: http://www.brfekbacken.se/

Klub366: Aktiviteter i huset kontakta Ann-Margaret Hellberg på plan 15.