Nyhetsbrev 6-2017

Tack till alla som kom till årsstämman en bra uppslutning och med ett trevligt debattklimat.

Vi i styrelsen tackar er alla engagerade medlemmar både ni som var på plats och ni som inte kunde närvara.

Den nyvalda styrelsen höll sitt konstituerande möte direkt efter stämman.

Vi tackar de styrelseledamöter som lämnat styrelsearbetet Håkan, Kirsten & Britt, de alla har gjort lysande insatser för föreningen genom åren de varit med.

Vi välkomnar givetvis Sören och Marianne med öppna armar och sinnen till ett spännande år som vi har framför oss.

Valberedningen skall ha ett stort tack för sitt envisa och lysande arbete.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Niklas Björklund

Vice Ordförande Karl Berglund
Kassör Lage Hellberg
Sekreterare Marianne Hernodh
Ledamot Sören Nyberg

Ledamot Gudjon Hallgrimsson

Med vänliga hälsningar

Styrelsen BrfEkbacken
Skebokvarnsvägen 366
12450 Bandhagen